W Sopocie rozpoczęły się prace w Parku Południowym. Park o powierzchni ok. 1,9 ha zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedztwie Wojewódzkiego Zespołu Reumatologicznego zostanie zrewaloryzowany w nawiązaniu do układu historycznego z 1924 roku.

Prace obejmują m.in.: przebudowę nawierzchni alejek i ścieżek, remont nawierzchni placu zabaw dla dzieci przy ul. Kordeckiego, remont nawierzchni wokół grzybków inhalacyjnych, budowę podświetlanej fontanny, nawadniającego, ukształtowanie rabat i nasadzenia nowych roślin, – wykonanie obiektów małej architektury ogrodowej (stylizowane ławki i kosze na śmieci) oraz wykonanie repliki historycznego zegara-barometru.

Dodatkowo przebudowane zostaną dwa grzybki inhalacyjne zlokalizowane na terenie parku.

– W zeszłym roku zakończyliśmy z sukcesem pierwszy etap rewitalizacji Parku Północnego – mówi Paweł Orłowski, wiceprezydent Sopotu – Park Południowy będzie miał inny, bardziej kuracyjny charakter, nawiązujący do historii sopockiego uzdrowiska. Jestem przekonany, że w połączeniu z nowym Placem Przyjaciół Sopotu – gdzie również rozpoczynają się prace – będzie stanowił wizytówkę Sopotu oraz miejsce spotkań mieszkańców i gości.

Prace w Parku, które wykonuje firma MTM SA zakończa się do połowy czerwca br. Cały projekt rewaloryzacji Parku, o wartości ok. 5,5 mln złotych będzie się ubiegał o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2007-2013; Działanie 6.1. Infrastruktura wzmacniająca potencjał turystyczny.

źródło: sopot.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj