PGE Energia Ciepła wybuduje spalarnię odpadów w sąsiedztwie elektrowni Bełchatów.

Na spotkaniu on-line zorganizowanym dla mieszkańców i interesariuszy zostały zaprezentowane plany związane z budową nowoczesnej instalacji, która dostarczy ciepło i energię elektryczną dla mieszkańców Bełchatowa.

Nowa inwestycja PGE Energia Ciepła jest elementem transformacji energetycznej kompleksu górniczo-energetycznego Bełchatów.

Odpady komunalne przetworzone na ciepło i prąd

– PGE Energia Ciepła współpracuje blisko z gminami, dostarczając ich mieszkańcom ciepło i energię elektryczną. Inwestycja w Bełchatowie, której zadaniem będzie odzysk energii zawartej w odpadach, pomoże także rozwiązać nowe wyzwanie, z jakim mierzą się gminy, czyli dostosowanie do nowych regulacji w obszarze gospodarki odpadami – powiedział Przemysław Kołodziejak, prezes zarządu PGE Energia Ciepła.

Spalarnia odpadów będzie produkować energię elektryczną i ciepło dla mieszkańców, spełniając przy tym europejskie wymagania środowiskowe.

Zostanie ona wyposażona w system monitoringu procesu technologicznego oraz emisji zanieczyszczeń, których wyniki będą na bieżąco dostępne dla mieszkańców. Będzie również posiadać automatyczny system zabezpieczeń monitorujący przekroczenia przyjętych norm emisji.

40 megawatów i brak odorów

ITPOE, według deklaracji PGE, nie będzie emitować uciążliwych zapachów. Rozwiązanie, które zostanie zastosowane, czyli podciśnienie w hali rozładunkowej, uniemożliwi ich wydostawanie się na zewnątrz. Instalacja nie będzie przetwarzać również odpadów niebezpiecznych.

Instalacja Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii po zrealizowaniu będzie stanowiła podstawową jednostkę wytwórczą ciepła centralnego i ciepłej wody użytkowej dla Bełchatowa.

Planowana nominalna moc elektryczna brutto instalacji wynosić będzie minimum 23 MWe (przy produkcji wyłącznie energii elektrycznej) i minimum 17 MWe oraz ok. 40 MWt (przy produkcji energii elektrycznej i ciepła). Pozostałe, szczytowe zapotrzebowanie na ciepło miejskiej sieci ciepłowniczej, zostanie zapewnione przez dodatkowe źródła.

Czytaj więcej

Skomentuj