W Szczecinie podpisano pre-umowę na dofinansowanie budowy Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych.

Podpisali ją zastępca prezydenta Beniamin Chochulski oraz prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie Jacek Chrzanowski.

Umowa jest potwierdzeniem finansowania ze środków unijnych inwestycji w Szczecinie. Umowa zobowiązuje obie strony do konkretnych działań, określa terminy i działania, a także wysokość dofinansowania inwestycji. Podpisanie umowy oznacza dla miasta konkretne przyrzeczenie finansowania, bez konieczności stawania do konkursów w ubieganiu się o środki unijne. Całkowita wartość inwestycji wyniesie maksymalnie 300 mln zł. WFOŚIGW jako instytucja wdrażająca zobowiązuje się dofinansować 85 % inwestycji, czyli 255 mln zł, a miasto jako wkład własny zapewnia 15 %, czyli 45 mln zł. Od momentu podpisania pre-umowy Wojewódzki Fundusz realizację Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Szczecinie bierze niejako w opiekę i nadzór.

Budowa ZTUOK jest częścią systemu zagospodarowania odpadów w Szczecinie. Zgodnie z badaniami wytypowano kilka lokalizacji: Ostrów Grabowski, ul. Gdańska, ul. Stołczyńska teren Wiskordu i Pomorzany. Analiza wykonalności wskaże, która z tych lokalizacji jest najlepsza dla miasta i mieszkańców.

źródło: szczecin.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj