Spalarnia odpadów medycznych i weterynaryjnych w Bielsku-Białej eksploatowana przez firmę EKO-TOP z Rzeszowa została zamknięta. Powód? Wielokrotne przekroczenia wielkości emisji toksycznych związków m.in. dioksyn i furanów.

Okoliczni mieszkańcy już od dłuższego czasu interweniowali w sprawie spalarni odpadów medycznych i weterynaryjnych mieszczącej się przy Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku-Białej. Zgłaszano liczne wątpliwości co do jej działalności. Obawiano się, że obiekt jest niebezpieczny nie tylko dla środowiska, ale przede wszystkim dla ich zdrowia i życia.

Wyniki kontroli

W związku z tym w okresie od 11 lutego do 3 marca 2015 r. w obiekcie przeprowadzone zostały szczegółowe kontrole. Dokonali ich przedstawiciele Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach. W trakcie analiz, zrealizowanych na zlecenie Inspektoratu, akredytowane laboratorium wykonało pomiary kontrolne emisji zanieczyszczeń z tego zakładu. Jak podaje Agata Bucko-Serafin kierownik Delegatury WIOŚ w Bielsku-Białej, wyniki kontroli wykazały znaczące przekroczenie standardów emisyjnych. Analizie zostały poddane następujące substancje: rtęć, suma metali (Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V), dioksyny i furany oraz HCl i pył całkowity. – Ze względu na stwierdzone przekroczenia wielkości emisji, w tym wielokrotne przekroczenia dioksyn i furanów, wydana została decyzja w sprawie natychmiastowego wstrzymania pracy przedmiotowej instalacji. Decyzja wraz z uzasadnieniem dostępna jest na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach – dodaje.

…i co dalej?

W związku ze złożonym przez firmę EKO-TOP odwołaniem, postępowanie aktualnie prowadzone jest przez organ II instancji – Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Jednocześnie EKO-TOP, na podstawie art. 372 ustawy Prawo ochrony środowiska, wniósł o wyrażenie zgody na podjęcie wstrzymanej działalności w zakresie spalania odpadów w przedmiotowej instalacji od 9 kwietnia 2015 r. – We wniosku firma przedstawiła zakres podjętych działań, które jej zdaniem powinny wyeliminować nieprawidłowości w pracy spalarni, skutkujące ponadnormatywną emisją zanieczyszczeń do powietrza – wyjaśnia A. Bucko-Serafin. Póki co Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska postanowieniem z 8 kwietnia 2015 r. odmówił wszczęcia postępowania w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie tej działalności.

Wyniki kontroli oraz przeprowadzonych pomiarów zostały przekazane m.in. do Prokuratury Okręgowej w Bielsku-Białej oraz Marszałka Województwa Śląskiego, na podstawie pozwoleń którego spółka EKO-TOP prowadziła termiczne przekształcanie odpadów w zakładzie przy Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku-Białej.

Poziom zanieczyszczenia powietrza w Polsce jest:

Wyświetl wyniki głosowania

Loading ... Loading ...

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

2 Komentarze

Skomentuj