Konsorcjum Budimeksu, które miało wybudować spalarnię odpadów w Krakowie, ostatecznie nie podpisze umowy, wycofał się bowiem jeden z członków konsorcjum. Konieczny będzie ponowny wybór wykonawcy.

Krakowski Holding Komunalny S.A. (KHK), który jest odpowiedzialny za budowę Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w lipcu br. wybrał ofertę konsorcjum złożonego z firm Budimex S.A., Keppel Seghers Belgium N.V. oraz Cespa Companía Espanola de Servicios Publicos Auxiliares S.A.

KHK i Budimex były przygotowane do podpisania umowy na budowę zakładu – jedyną przeszkodą był brak wyniku obowiązkowej kontroli uprzedniej postępowania przetargowego prowadzonej od maja bieżącego roku przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

Jednak 5 września 2012 r. przedstawiciele zwycięskiego konsorcjum poinformowali, że jeden z jego członków – firma Keppel Seghers Belgium N.V. – zdecydował o rezygnacji z udziału w przedsięwzięciu i w związku z tym konsorcjum nie będzie mogło przystąpić do podpisania umowy.

W najbliższym czasie powinno się rozstrzygnąć, kto z pozostałych wykonawców zajmie miejsce dotychczasowego kandydata. Następna w kolejności jest koreańska firma POSCO Engineering & Construction Co., Ltd.

W dniu 2 października w Sądzie Okręgowym w Krakowie odbędzie się rozprawa w sprawie wykluczenia przez Krajową Izbę Odwoławczą Mostostalu Warszawa SA z przetargu (skarga Mostostalu na wyrok KIO została złożona już w maju br., jednak była przez sąd dwukrotnie odraczana).


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj