Przedstawiciele gmin górniczych postulują stworzenie specustawy, która byłaby pomocna w zagospodarowaniu terenów po zamkniętych kopalniach węgla. Chodzi m.in. o rozwiązania umożliwiające szybkie przekazywanie takich gruntów samorządom i przygotowanie ich pod nowe inwestycje.

Specustawa, a właściwie postulat jej przygotowania to pomysł przedstawiony podczas niedawnego posiedzenia sejmowej podkomisji stałej do spraw sprawiedliwej transformacji, w którym uczestniczyli przedstawiciele Stowarzyszenia Gmin Górniczych w Polsce. Przewodniczącą stowarzyszenia jest prezydent Jastrzębia-Zdroju Anna Hetman.

– Kopalnie w Jastrzębiu-Zdroju są bezpieczne, ponieważ wydobywany jest w nich głównie węgiel koksowy, jeszcze przez wiele lat będą czynne. Jednak zlikwidowana została kopalnia Jastrzębie, po której teren należy w kompleksowy sposób wykorzystać na tworzenie zakładów z innych branż niż górnictwo – wyjaśnia prezydent Anna Hetman.

Szybko i bez zbędnych zapisów

W ocenie przedstawicieli stowarzyszenia, pomocą dla inwestycji w gminach górniczych byłaby specustawa umożliwiająca m.in. szybkie przekazywanie całkowicie oczyszczonych terenów po zlikwidowanych kopalniach do samorządów oraz przyspieszenie zmian w planach zagospodarowania przestrzennego. Specjalna regulacja miałaby także dać możliwość realizowania inwestycji związanych z odnawialnymi źródłami energii bez zapisów w planach zagospodarowania oraz umożliwić czasowe zwolnienia podatkowe dla przedsiębiorców inwestujących na terenach zdegradowanych.

Prace miały już trwać

Samorządowcy przypominają, że prace nad zapisami ułatwiającymi przeprowadzanie zmian w gminach górniczych miały rozpocząć się tuż po konsultacjach zawartej w maju 2021 roku Umowy społecznej, zawierającej m.in. harmonogram zamykania kopalń i zabezpieczenia społeczne górników. Tak się jednak nie stało.

Chodzi przede wszystkim o pieniądze z UE

Przedstawiciele gmin górniczych obawiają się, że bez specjalnych regulacji prawnych nie będzie możliwe pełne wykorzystanie środków unijnych przeznaczonych na transformację regionów. Niepokój samorządów dotyczy przede wszystkim braku uszczegółowienia wytycznych w zakresie programów unijnych, braku środków dla Polski, krótkiego czasu na ich wykorzystanie oraz przepisów, utrudniających szybkie inwestowanie na terenach pogórniczych oraz obszarach zdegradowanych przez działalność wydobywczą.

Czytaj więcej

Skomentuj