Urząd Miasta przeprowadza inwentaryzację wyrobów budowlanych zawierających azbest oraz na nieruchomościach osób fizycznych na terenie Miasta Częstochowy.

Na zlecenie Urzędu Miasta, inwentaryzację do 15 października wykonuje wybrana w drodze przetargu firma „Hydros”. Opracowana dokumentacja będzie podstawą do wykonania „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie miasta Częstochowy”. Program stanowić będzie podstawę do pozyskiwania środków finansowych na usuwanie oraz unieszkodliwianie wyrobów azbestowych, a także inwestycje związane z ograniczeniem niskiej emisji.

Zgodnie z unijnym prawem azbest w naszych domach powinien zniknąć do 2032 roku. Usuwanie elementów budowlanych zawierających azbest jest jednym z elementów realizacji programów gospodarki odpadami – wszystkich szczebli – krajowego, wojewódzkiego i miejskiego. Elementami budowlanymi zawierającymi azbest są między innymi pokrycia dachów, płyty ocieplające, pochodzące z budynków mieszkalnych i gospodarczych osób fizycznych.

źródło: czestochowa.pl

Czytaj więcej

Skomentuj