1 / 4

Jak definiować odór? Jaka jest rola organów administracji przy zwalczaniu uciążliwości zapachowej? Przy pomocy jakich regulacji i narzędzi prawnych można ograniczać emisję odoru? Jakie są nowoczesne sposoby walki z uciążliwościami zapachowymi?

Te zagadnienia omawiano podczas konferencji „Przyczyny i zwalczanie uciążliwości zapachowej instalacji” organizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.

Problem narasta

Problematyka związaną z uciążliwościami odorowymi budzi coraz większe zainteresowanie społeczne, gospodarcze, ale i polityczne. Jest przede wszystkim dużym problemem dla mieszkańców i właścicieli nieruchomości sąsiadujących z instalacjami emitującymi przykre zapachy. Jest też wyzwaniem dla przedsiębiorców prowadzących instalacje przetwarzające i magazynujące odpady, oczyszczalnie ścieków, ale też rolników. Uciążliwości zapachowe są też istotne w kontekście ocen oddziaływania na środowisko i decyzji wydawanych przez organy administracji publicznej.

Tomasz Chróstny (UOKiK): w ponad połowie gmin była tylko jedna oferta na odbiór odpadów

Do udziału w konferencji zaproszono ekspertów m.in. z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Politechniki Warszawskiej oraz Uniwersytetu Warszawskiego, którzy w swojej pracy naukowej zajmują się różnymi aspektami odorowości. Konferencja była doskonałą okazją do wymiany poglądów i doświadczeń specjalistów różnych branż oraz instytucji związanych z tematyką uciążliwości zapachowej.

Poszukiwanie rozwiązań

Samorząd Województwa Mazowieckiego reprezentował marszałek Adam Struzik, który podkreślił konieczność wypracowania regulacji prawnych dotyczących emisji odorów. Prof. nzw. dr hab. inż. Andrzej Kulig z Katedry Ochrony i Kształtowania Środowiska Politechniki Warszawskiej przybliżył uczestnikom podstawowe definicje i zależności w problematyce uciążliwości odorów. O roli organów, narzędziach prawnych i sposobach weryfikacji danych dotyczących emisji odorów we wnioskach o pozwolenie zintegrowane oraz raportach w procedurze oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ) opowiedział dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie Marcin Podgórski.

W spotkaniu uczestniczyli również naukowcy, prawnicy, przedstawiciele firm zajmujących się problematyką uciążliwości odorowych, samorządowcy i pracownicy instytucji związanych z ochroną środowiska.

Źródło: UMWM

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

1 Komentarz

  1. Tylko, że mi bardziej śmierdzi wyperfumowana panienka w autobusie czy urzędzie miasta, która wypsikała na siebie pól puszki FA, niż pole nawiezione gnojowicą!
    Więc wyperfumowane paniusie niech przestaną walczyć z zapachami naturalnymi, a zaczną mniej perfumować się – bo tao sa prawdziwe odory!!

Skomentuj