Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie zorganizował spotkanie informacyjne dla potencjalnych beneficjentów, którzy w perspektywie finansowej 2007-2013 mają ostatnią możliwość zdobycia środków unijnych na projekty z zakresu gospodarki wodno-ściekowej.

W grudniu 2011 roku Komisja Europejska zdecydowała o rozszerzeniu listy rankingowej projektów z gospodarki wodno-ściekowej oraz przekazała na te zadania dodatkowe środki. W konsekwencji Ministerstwo Środowiska chce jeszcze w pierwszym kwartale br. ogłosić konkurs skierowany do aglomeracji powyżej 15 tys. RLM w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. – Do rozdysponowania na ten cel jest ok. 600 mln zł. O dofinansowanie będą mogły ubiegać się gminy, ich związki oraz podmioty realizujące zadania własne gminy w zakresie świadczenia usług wodno-ściekowych. Spotkaliśmy się, aby pomóc Państwu sięgnąć po środki unijne pochodzące z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – mówił Dyrektor Regionalnego Centrum Projektów Środowiskowych, Mariusz Rychcik.

W spotkaniu informacyjnym uczestniczyło ponad trzydzieści osób. Głównym wątkiem były kwestie przygotowania dokumentów oraz samego wniosku o dofinansowanie. – Poprawność wniosku jest ważna, ale uwaga przygotowujących projekty powinna skupić się na uzyskaniu wszystkich pozwoleń i decyzji administracyjnych – mówił Mariusz Rychcik. Te będą decydowały o maksymalnej liczbie punktów. Od niej zależy miejsce na liście projektów konkursowych. Po zakończeniu spotkania istniała możliwość indywidualnych konsultacji z pracownikami Funduszu.

Wojewódzki Fundusz powołał w 2007 roku Regionalne Centrum Projektów Środowiskowych, które pośredniczy w przekazywaniu pieniędzy z Unii na projekty tzw. środowiskowe. Przez 5 lat pracy Funduszu i inwestorów, na Warmię i Mazury wpłynęło ponad 680 mln dofinansowania unijnego. Sami inwestorzy do tej kwoty dołożyli 600 mln złotych.

źródło: wfosigw.olsztyn.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj