Stowarzyszenie Forum Recyklingu Samochodów (FORS) przypomina, że termin złożenia rocznego sprawozdania o pojazdach wycofanych z eksploatacji za rok 2010 upływa 15 lutego.

"Jednocześnie przypominamy, iż rok 2010 rozliczany jest na dotychczasowych zasadach, zarówno w zakresie sporządzenia samego sprawozdania, jak i wyliczenia osiągniętych poziomów odzysku i recyklingu. Konieczne więc będzie uzyskanie zaświadczeń potwierdzających odzysk / recykling, a w przypadku przedsiębiorców przekazujących odpady do strzępiarki, przy obliczaniu poziomów odzysku i recyklingu uwzględnić należy ostatni wynik próby strzępienia, wykonanej na podstawie poprzednio obowiązującego Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14.10.2005 r. w sprawie sposobu wykonania próby strzępienia pojazdów wycofanych z eksploatacji" – czytamy w komunikacie na stronie internetowej stowarzyszenia.

źródło: fors.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj