Warszawska Syrenka była w środę świadkiem niecodziennego wydarzenia. W okolicy Mostu Świętokrzyskiego odbył się wiosenny happening zorganizowany przez Fundację Nasza Ziemia oraz Fundację „Sprzątanie Świata – Polska”.

Przy okazji Światowego Dnia Wody oraz Dnia Ochrony Bałtyku obie Fundacje postanowiły zwrócić uwagę Warszawiaków na problem zaśmiecenia Królowej Polskich Rzek. Około godziny 11, w okolicach Mostu Świętokrzyskiego, nurkowie z firmy BlueTrail i ActiveHoliday.pl, niezniechęceni warunkami pogodowymi (wiał wyjątkowo silny wiatr, a woda w Wiśle była wzburzona), przy asekuracji z brzegu, przez kilkanaście minut przeszukiwali dno rzeki.

Całą akcję uważnie obserwowała Policja Rzeczna, gotowa zareagować w razie niebezpieczeństwa. Poszukiwania prowadzone przez nurków były bardzo utrudnione ze względu na wysoki poziom wody i silny nurt w Wiśle.

Pomimo małej przejrzystości wody nurkowie zdołali zlokalizować pokłady odpadów budowlanych zalegających na dnie (gruz, metalowe pręty). Niestety, ze względu na wielkość, nie udało się ich wydobyć z wody.

Wiosenne roztopy, silny nurt oraz podniesiony poziom wody w rzece uniemożliwiły nurkom pracę daleko od brzegu, a jednocześnie spowodowały osadzanie się lekkich śmieci na brzegach Wisły (butelek szklanych, plastikowych, puszek).

Organizatorzy happeningu skrzętnie oczyścili zaśmiecone nadbrzeże ze śmieci naniesionych przez nurt oraz pozostawionych tam przez samych Warszawiaków. 

zobacz zdjęcia: http://www.recykling.pl/recykling/index.php/pl/galerie/?id=64

źródło: naszaziemia.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj