Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska we Wrocławiu może przeznaczyć 18 milionów złotych na naprawę szkód wyrządzonych przez majową powódź m.in. na remonty zniszczonych ujęć wody, kanalizacji i wodociągów.

– Możemy przekazać środki tylko na naprawę obiektów związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną – zaznacza Marek Mielczarek, prezes zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu.

Oferta ta dotyczy szczególnie miejsc, gdzie nastąpiły zagrożenia życia i zdrowia ludności oraz zagrożenia skażeniami. Cała kwota to bezzwrotne dotacje, o które mogą ubiegać się samorządy, powołane przez nie związki i stowarzyszenia oraz spółki z większościowym udziałem jst a także jednostki budżetowe. Wnioskodawcy muszą dołączyć do uproszczonych wniosków protokóły z komisyjnego oszacowania strat.

– Przekażemy dotacje w wysokości do 50 proc. wartości całego zadania – mówi Mielczarek. Wnioski będzie można składać za dwa tygodnie – po uprawomocnieniu się uchwały Zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu. Szczegółowe zasady udzielania pomocy zostaną opublikowane w internecie na stronie: www.wfosigw.wroclaw.pl 


 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj