Wniosek PWIK Wodkan SA z Ostrowa Wlkp. znalazł się pierwszym miejscu na liście rankingowej wniosków preselekcyjnych do wstępnego dofinansowania dla działania 3.7 „Zwiększenie wykorzystania odnawialnych zasobów energii” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

– Opublikowano listę rankingową na której projekt WODKANU  „Zabudowa układu kogeneracyjnego w Oczyszczalnio Ścieków w Rąbczynie” umieszczono na pierwszym miejscu. Wnioskowana kwota dofinansowania to 962 tysiące złotych – mówi Jacek Nasiadek, prezes PWIK Wodkan SA w Ostrowie Wielkopolskim.

Inwestycja pn.” Zabudowa układu kogeneracyjnego w Oczyszczalni Ścieków w Rąbczynie” jest na etapie projektowym. Zgodnie z podpisaną umową na wykonanie układu kogeneracyjnego w wariancie pod klucz czyli projekt i wykonanie, uruchomienie kogeneracji ma nastąpić do 26 maja 2010 r.

– Po uzyskaniu pozwolenia na budowę rozpoczną się roboty budowlane związane z wybudowaniem budynku kogeneratorów, roboty branży elektrycznej, sanitarnej i automatyki, zostanie wybudowana elektroenergetyczna linia kablowa, zostaną zmodernizowane główne rozdzielnice elektroenergetyczne i układy pomiarowo-rozliczeniowe energii elektrycznej, w tym na potrzeby potwierdzania produkcji energii ze źródła odnawialnego oraz zostaną dostarczone i uruchomione wysokosprawne moduły kogeneracyjne – mówi prezes PWIK Wodkan SA.

Na terenie oczyszczalni w Rąbczynie będą zamontowane urządzenia, które pozwolą na przetwarzanie biogazu i jego wykorzystanie do produkcji energii elektrycznej i cieplnej. Spółka Wodkan SA szacuje, że w kogeneracji byłoby możliwe wytworzenie w ciągu roku około 2 tysięcy MW energii.

– Zabudowa układu kogeneracyjnego, który produkując w skojarzeniu energię cieplną i elektryczną na bazie energii chemicznej zawartej w biogazie, a powstającej w czasie fermentacji osadów ściekowych, pozwoli zaopatrywać oczyszczalnię w energię elektryczną oraz ciepło. Oznacza to, że oczyszczalnia będzie samowystarczalna. Byłaby to druga po Ostrowskim Zakładzie Ciepłowniczym SA spółka z Grupy Kapitałowej Holdikom produkująca ciepło i prąd – wyjaśnia Radosław Torzyński, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.

Na terenie oczyszczalni ścieków w Rąbczynie wytwarza się około 65 tysięcy m3 biogazu na miesiąc. Biogaz wykorzystywany jest w około 40%. Pozostała cześć spalana w tzw. pochodni.

źródło: ostrow-wielkopolski.um.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj