3 lipca otwarto w Słupsku Stację Uzdatniania Wody, która jest jednym z elementów wielkiego „Programu Wodno-Ściekowego w Rejonie Słupska” – realizowanego wspólnie przez trzy samorządy: Gminę Miejską i Wiejską Słupsk oraz Gminę Kobylnica.

Wybudowano budynek napowietrzalni i filtrów pospiesznych, zbiorniki retencyjne wód popłucznych, zmodernizowano komorę zasuw, budynek pompowni II stopnia z dyspozytornią i chlorownią. Powstał też odcinek magistrali wodociągowej o średnicy 300 mm i długości 1,4 km zasilającej osiedle mieszkaniowe przy ulicy Hubalczyków w wodę uzdatnianą na SUW.

projekt uzyskał 70% wsparcie finansowe z Funduszu Spójności UE. Kontrakt zrealizowało konsorcjum firm: „HYDROBUDOWA „ Spółka Akcyjna oraz „AQUA” SP. z o.o.

Zakończenie tej inwestycji zamknęło najważniejszy, choć nie ostatni etap prac związanych z poprawą jakości wody dostarczanej do setek gospodarstw domowych i licznych przedsiębiorstw. Obecnie przed „Wodociągami Słupsk” stoi zadanie czyszczenia przewodów magistralnych z nagromadzonych w nich złogów żelaza i manganu.

źródło: slupsk.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj