Gmina Gołdap skorzysta z pieniędzy przeznaczonych na modernizację sieci wodno-ściekowej w regionie Wielkich Jezior Mazurskich.

Unijny program rozbudowy infrastruktury wodno-ściekowej nazwany Masterplanem dla Wielkich Jezior Mazurskich obejmuje 11 gmin. Za ponad 40 mln euro między innymi gminy Świętajno, Ryn, Ruciane-Nida, Piecki, a także Gołdap stworzą hale filtrów uzdatnia wody czy nowoczesne pompy utrzymujące stałe ciśnienie w sieci.

 – Stacja wodociągowa w Gołdapi znajdowała się na liście rezerwowej Masterplanu, ale dzięki powstałym oszczędnościom Zarząd Województwa mógł przeznaczyć na tę inwestycję 5,5 mln zł z pieniędzy Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 – komentuje Marszałek Województwa Jacek Protas.

Jest to druga dotacja dla Gołdapi z pieniędzy Masterplanu. Pierwszy projekt – budowa sieci kanalizacyjnej – jest realizowany i zakończy się w grudniu 2011 roku. Oba przedsięwzięcia uzupełniają się i za kilka lat mieszkańcy będą podłączeni do nowoczesnej sieci.

źródło: wrota.warmia.mazury.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj