Zakończono budowę i modernizację 4 stacji uzdatniania wody w ramach projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w Grodzisku Mazowieckim”, na który gmina otrzymała ponad 11 mln euro dofinansowania z Funduszu Spójności.

Projekt ten został podzielony na 5 kontraktów, których realizacja rozpoczęła się w 2006 i 2007 roku. Zgodnie z harmonogramem w tym roku gmina zamknie cały projekt. W październiku 2008 roku przekazano do użytkowania pierwszy obiekt budowlany – stację transformatorowo – rozdzielczą 15kV/0,4kV kontenerowa, która zasili suszarnię osadów w ramach Kontraktu III cz. 2 pn. „Budowa Systemu Unieszkodliwiania Osadów Ściekowych: Urządzenia Elektryczne Zasilania Instalacji Suszenia Osadów”.

W 2009 roku zakończono kolejny kontrakt, pn. „Budowa i modernizacja stacji uzdatniania wody”, który obejmował:
– rozbudowę i modernizację SUW na ul. Cegielnianej,
– modernizację SUW na ul. Bałtyckiej,
– modernizację SUW we wsi Dąbrówka,
– budowę nowej stacji we wsi Czarny Las.

– Celem inwestycji było zapewnienie niezawodności dostaw wody dla miasta i gminy Grodzisk Maz. o parametrach odpowiadających normom krajowym i unijnym – mówi Maria Grabowska, zastępca burmistrza, nadzorująca realizację projektu. – Dzięki uruchomieniu 4 dodatkowych ujęć wody, zwiększono wydajność systemu wodociągowego i ograniczono straty wody. W efekcie więcej wody pitnej będzie można dostarczać odbiorcom, nawet w okresie letnich suszy. Pozwoli to na dalszy rozwój budownictwa mieszkaniowego w południowej części gminy.

Wartość całej inwestycji wynosiła ponad 6 milionów zł, a wykonawcą było konsorcjum firm: Funam Sp. z o.o. z Wrocławia i Wodrol – Pruszków S.A. z Pruszkowa, wyłonione w drodze przetargu.

Modernizacja poszczególnych stacji polegała głównie na wymianie starych urządzeń na nowoczesne i bardziej wydajne. Oprócz nowych urządzeń do uzdatniania wody, nowych zestawów pompowych oraz urządzeń do automatyki i sterowania wybudowano na SUW Cegielniana nowe ujecie wody oraz nową stację transformatorową.

Na SUW Dąbrówka oprócz nowych zestawów filtrów wybudowano zbiornik na wodę czystą. Modernizacja SUW Bałtycka pozwoli na ponowne włączenie do eksploatacji ujęcia wody, co w znacznym stopniu zwiększy niezawodność działania systemu wodociągów w mieście. mBudowa SUW w Czarnym Lesie obejmowała m.in. budowę dwóch ujęć wody, budowę kompletnego budynku technologicznego wraz z instalacjami, montaż zestawu do dezynfekcji wody i budowę zbiornika wody czystej. Włączenie tej stacji do eksploatacji zapewni niezawodne dostarczanie wody do południowo-zachodniej części gminy oraz wyeliminuje kosztowny przesył wody z istniejącego układu.

Ponadto wszystkie stacje zostały wyposażone w nowoczesny system sterowania i monitorowania urządzeń technologicznych, który pozwoli na ciągłą kontrolę obiektów z dyżurki operatora w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji.

źródło: grodzisk.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj