Wraz z początkiem września w Kaliszu rozpoczął swą działalność stały punkt zbierania elektrośmieci. Powstał on we współpracy ElektroEko Organizacji Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego oraz Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych SA.

Od poniedziałku do soboty w godzinach od 7 do 15, mieszkańcy mogą bezpłatnie oddawać do punktu przy ul. Bażanciej 1a wszelkie zużyte lub zepsute urządzenia elektryczne i elektroniczne, takie jak: sprzęt gospodarstwa domowego, sprzęt audiowizualny, komputerowy i oświetleniowy.

Inicjatorem i organizatorem tej formy zbierania elektrośmieci jest organizacja odzysku ElektroEko, która organizuje i finansuje na terenie całego kraju proces zbierania i przetwarzania zebranych elektrośmieci. Punkt zbierania elektrośmieci w Kaliszu działa jako firmowany przez ElektroEko i spełnia odpowiednie wymogi techniczne. Obsługiwany jest przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych SA, które zajmuje się odbiorem i transportem zebranych elektrośmieci do zakładów przetwarzania. 

źródło: kalisz.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj