Ministerstwo Rozwoju Regionalnego uruchomiło Portal Platformy PPP. Ma on służyć jako rzetelne źródło informacji na temat działań Platformy, wspieranych projektów i istotnych zagadnień związanych z problematyką PPP.

Dwa priorytetowe zadania Portalu dostepnego pod adresem www.ppp.gov.pl to:
– informowanie o zadaniach Platformy PPP oraz działaniach Zespołu Sterującego, by jak najwcześniej poddać je pod dyskusję oraz zebrać uwagi i komentarze,
– wymiana doświadczeń i informacji przez systematyczne rozbudowywanie Poradnika Partnera Publicznego.

"Aby rozpowszechnić efekty działania Platformy oraz problematyki PPP, na Portalu będziemy również publikować informacje na temat bieżących wydarzeń, a także aktualnie analizowanych zagadnień natury prawno-ekonomicznej. Będzie tu można również dowiedzieć się o projektach objętych wsparciem Platformy, znaleźć dokumenty i aktualności z nimi związane. Portal przeznaczony jest przede wszystkim dla sektora publicznego, ma jednak służyć również jako rzetelne źródło wiedzy i aktualnych informacji dla wszystkich zainteresowanych. W miarę rozwoju wsparcia będziemy rozbudowywać Portal o kolejne komponenty. Będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi i komentarze, które prosimy przekazywać drogą elektroniczną na adres ppp@mrr.gov.p" – mówi Adam Zdziebło, sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego.

źródło: mrr.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj