Poznańska Straż Miejska zachęca mieszkańców miasta do czynnego udziału we wspólnym przedsięwzięciu na rzecz utrzymania w czystości wysprzątanych rejonów Poznania i usunięcia śmieci z miejsc, gdzie wciąż zalegają.

"W niedawno zakończonej akcji Wiosenne Porządki – Poznań 2009, dzieci usunęły z terenu miasta prawie 400 ton różnych śmieci. Kolejna taka akcja to wrześniowe Sprzątanie Świata. Czy znowu nasze miasto będzie tak zanieczyszczone? Doświadczenia ubiegłych lat pokazują, że prawdopodobnie śmieci tych może przybyć" – czytamy w komunikacie strażników.

Strażnicy miejscy rocznie ujawniają ponad 300 dzikich wysypisk śmieci oraz kilkadziesiąt nieruchomości bez pojemników na odpady komunalne, natomiast w wyniku kilku tysięcy interwencji porządkowych karanych jest prawie 4 tys. osób – sprawców zaśmiecania i odpowiedzialnych za utrzymanie porządku na swoim terenie.

Dlatego poznańska Straż Miejska zaprasza do współdziałania na rzecz utrzymania w czystości. W tym celu publikuje porady, jak zgłosić interwencję w sprawie zaśmiecania:

"ABC zgłaszającego czyli bezpieczeństwo i precyzja":

  • widząc osobę wyrzucającą nielegalnie odpady należy zapamiętać szczegóły mogące pomóc strażnikowi ustalić tożsamość śmieciarza. Będzie to z pewnością marka i numer rejestracyjny pojazdu oraz rysopis sprawcy,
  • ważne jest precyzyjne określenie miejsca pozbycia się odpadów (dane adresowe nie zawsze są możliwe do określenia – w takich sytuacjach polecamy wykorzystanie formularza zgłoszeniowego wyposażonego w plan miasta),
  • zapamiętane informacje przekazujemy straży miejskiej w wybrany sposób. Sami nie podejmujemy interwencji gdyż reakcja takich osób jest trudna do przewidzenia,
  • w miarę możliwości przekazujemy dyżurnemu straży nasz telefon kontaktowy. Strażnicy często korzystają z pomocy zgłaszającego w doprecyzowaniu miejsca wykroczenia, przy jednoczesnym zapewnieniu całkowitej anonimowości.

źródło: poznan.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj