Uczelnie prześcigają się w tworzeniu atrakcyjnej oferty edukacyjnej, aby przyciągnąć jak najwięcej studentów. Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku uruchomiła m.in. studia podyplomowe „Smart City – kierowanie przestrzenią publiczną”.

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku wprowadza nowy kierunek studiów podyplomowych – Smart City – kierowanie przestrzenią publiczną. Podczas zjazdów słuchacze uzyskają dostęp do wiedzy popartej analizą poszczególnych przypadków tzw. case study z zakresu planowania, budżetowania i tworzenia montaży finansowych, a także wdrażania, nadzorowania i zarządzania wartością funkcjonalno-użytkową w obszarze przedsięwzięć stosowanych zgodnie z założeniami budowy Smart City.

Wśród zagadnień poruszanych przez wykładowców znajdą się m.in. zarządzanie przedsięwzięciami celu publicznego, inżynierii wartości, projektowanie przestrzeni publicznej, praktyczne aspekty bezpieczeństwa użytkowania przestrzeni publicznej, idea i kompetencje Smart City, czy ekonomia w praktyce biznesowej oraz Jednostek Samorządu Terytorialnego. Kierunek został utworzony z myślą o inwestorach publicznych oraz projektantach, konsultantach, partnerach technologii w procesie planowania oraz wdrażania idei Smart City, jak i samorządowcach. Studia podyplomowe trwają dziewięć miesięcy i kosztują 3650 zł.

Więcej informacji można znaleźć na www.wsb.pl

Czytaj więcej

Skomentuj