15 marca w siedzibie Urzędu Gminy Sulejówek odbyło się podpisanie umowy o dofinansowanie ze środków POIiŚ dla projektu „Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie gmin Sulejówek i Halinów” pomiędzy Spółką „Eko-Inwestycja” Sp. z o.o.z siedzibą w Sulejówku a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Umowa realizowane będzie na terenie Aglomeracji Sulejówek w Województwie Mazowieckim, powiecie Mińskim na obszarze gmin Sulejówek i Halinów.
 
Głównym celem projektu jest zwiększenie stopnia skanalizowania Aglomeracji Sulejówek – z obecnych 52% do 77% w 2013r. Dzięki tej inwestycji zostanie wybudowane około 38 km kanalizacji sanitarnej oraz zostanie zmodernizowana oczyszczalnia ścieków w Sulejówku. Do wybudowanej sieci kanalizacyjnej zostanie przyłączonych ponad 6 tys. osób.
 
Planowany całkowity koszt realizacji tego projektu wynosi 57.232.318,80 zł brutto (46.911.736,72 zł netto), a maksymalna kwota środków z Funduszu Spójności wynosi 29.906.840,33 zł.
 
Umowa zawarta ze Spółką „Eko-Inwestycja” Sp. z o.o., w ramach działania 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM, priorytetu I Gospodarka Wodno-ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 jest ósmą umową zawartą w Województwie Mazowieckim.

źródło: wfosigw.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj