Mniej samochodów, więcej miejsca dla ludzi i więcej zieleni – to idea tworzenia „Supergrätzl”, czyli tzw. superdzielnic. Model ten ma się przyczynić się do poprawy jakości życia. W Wiedniu prace nad tego rodzaju rozwiązaniami wchodzą w zaawansowaną fazę.

W pilotażową fazę wdrażania wszedł realizowany w Wiedniu nowy projekt, w ramach którego stopniowo przebudowywane są ulice i zwalniana jest przestrzeń dla pieszych oraz dla rowerzystów.

Nowe oblicze stolicy Austrii

W wiedeńskiej dzielnicy Favoriten, na południe od dworca głównego, realizowany jest pierwszy w Wiedniu projekt tzw. superdzielnicy. Jego podstawowy cel to uspokojenie ruchu w strefie zamieszkania.

Planowane jest też podniesienie warunków przebywania w przestrzeni publicznej oraz działania na rzecz ochrony klimatu.

Zieleń i społeczna spójność

Władze miejskie Wiednia kładą szczególny nacisk na spójność społeczną i rozbudowę terenów zielonych, a także na uczestnictwo mieszkańców. Przeprowadzono więc społeczne konsultacje podczas których mieszkańcy mogli przedstawiać swoje pomysły i propozycje dotyczące nowej koncepcji rozwoju miasta.

Kolejnym wyznacznikiem zmian jest redukcja hałasu i kurzu. Inne ważne założenie to redystrybucja przestrzeni publicznej na korzyść mieszkańców i adaptacja obszarów miejskich do zmian klimatu. Podstawą tego procesu są inwestycje przyczyniające się do obniżenia temperatur i poprawy jakości życia w mieście. Ważna rolę odgrywają precyzyjnie zaplanowane nasadzenia zieleni.

Walka z wyspą ciepła

Do realizacji powyższego projektu wybrano obszar obejmujący kilka ulic w 10. dzielnicy austriackiej stolicy. Kryterium była tu wysoka gęstość zaludnienia. Ponadto, zgodnie z przygotowana dla tego obszaru interaktywną mapą pokazującą wartości temperatur, obszar realizacji działania obejmuje niektóre z najgorętszych miejsc w mieście i one  bezwzględnie wymagają systemowego schłodzenia.

Dodajmy, że w obszarze tym znajdują się m.in. liczne placówki oświatowe, dlatego ograniczenie intensywności ruchu kołowego w ich sąsiedztwie przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa ogółu mieszkańców, a zwłaszcza dzieci.

Zgodnie z miejskimi planami, ruch pojazdów mechanicznych będzie dozwolony tylko i wyłącznie dla mieszkańców tej części miasta, a także dla pojazdów uprzywilejowanych i użytkowych. To także jedna z podstaw realizowanych obecnie działań.

Przykład z Barcelony

Pierwsze tak zwane superdzielnice pojawiać się zaczęły przed blisko pięciu laty w Barcelonie. Koncepcja cichych osiedli bez ruchu tranzytowego, w krótkim czasie zyskiwać zaczęła popularność w wielu innych europejskich miastach.

W Berlinie np. superdzielnice to jeden z najczęściej w ostatnich miesiącach dyskutowanych tematów.

Do głównych zalet superdzielnic, oprócz zwiększenia bezpieczeństwa ruchu, zalicza się zwiększenie przestrzeni do spędzania wolnego czasu. Miasto może też, w sposób zasadniczy, poprawić jakość urządzenia miejsc dostępnych dla wszystkich i zamiast asfaltu nasadzić zieleń lub zainstalować tam moduły oraz urządzenia rekreacyjno-wypoczynkowe.

Plan utworzenia pierwszej superdzielnicy ogłoszony został przez władze Wiednia latem ubiegłego roku. Od tego czasu organizacje miejskie przygotowały konkretną koncepcję zagospodarowania dzielnicy Favoriten.

Czytaj więcej

Skomentuj