1 / 6

Nowoczesne schronisko dla zwierząt przy ulicy Południowej w Szczecinie jest już gotowe na przyjęcie czworonożnych lokatorów. Dobiega końca załatwianie ostatnich formalności związanych z uruchomieniem tego obiektu, a także prace przy zagospodarowaniu terenu. Przeprowadzkę podopiecznych zaplanowano na styczeń 2023 roku.

– Obiekt składa się z pięciu połączonych ze sobą pawilonów o łącznej powierzchni użytkowej 1710,30 m2 – informuje Paulina Łątka z Centrum Informacji Miasta. – Pomiędzy nimi powstaną wybiegi szkoleniowe. Budynek pomieści 80 psów i 60 kotów.

Nowe schronisko zapewni nie tylko poprawę warunków, w jakich przebywać będą zwierzęta, ale też zwiększy funkcjonalność instytucji, polepszy jakość opieki i bezpieczeństwo zwierząt. Stworzy też nowe możliwości i większą dostępność dla osób z zewnątrz, zainteresowanych ewentualną adopcją czworonogów lub pragnących zaangażować się w pomoc.

Pięć różnych pawilonów

Nowe szczecińskie schronisko składa się z pięciu pawilonowo o zróżnicowanych funkcjach.

Pawilon A,  czyli pawilon główny z wejściem, strefą dla odwiedzających oraz szpitalem dla zwierząt. Usytuowano go bezpośrednio przy placu i parkingu przed wejściem. Część szpitalna obiektu składa się z kilku pomieszczeń, w tym sali zabiegowej oddzielonej od gabinetu weterynarza śluzą.  A po prawej stronie od wejścia do budynku znajduje się przestrzeń przeznaczona na salę edukacyjną dla grup zorganizowanych oraz pomieszczenie bawialni. Przy głównym wejściu wybudowano też otwarte atrium z zielenią, które służy doświetleniu wnętrza.

Kuchnia, pomieszczenia dla psów i kotów

W pawilonie B mieści się kuchnia i pomieszczenia magazynowe na karmę dla zwierząt oraz pomieszczenia techniczne. Jest tam także sala kociąt oraz 5 boksów dla kotów wraz z zewnętrznymi, zadaszonymi wybiegami.

Natomiast w pawilonie C  mieszczą się biura, pokój wolontariuszy, szatnie, pomieszczenia  socjalne i pomieszczenia pomocnicze. Zlokalizowano tam również salę szczeniąt.

Pawilony D, E to parterowe pawilony pobytowe dla psów. Zwierzęta będą miały do dyspozycji indywidualne boksy pobytowe wraz z zewnętrznymi zadaszonymi i ogrodzonymi prywatnymi  wybiegami.  Boksy są zróżnicowane powierzchniowo w zależności od wielkości psów:  40 boksów dla psów małych , 20 dla psów dużych, w których 4 boksy przeznaczone są dla psów niebezpiecznych. Boksy znajdują się po obu stronach korytarza, oddzielone od siebie  ścianami pełnymi i drzwiami. W każdym jest okno oraz wyjście na zewnątrz, pozwalające na swobodne przemieszczanie się. Zadaszone wybiegi oddzielone są od siebie niskimi ścianami pełnymi i siatkami.

Nowoczesne i przyjazne rozwiązania

Budynek schroniska zaprojektowano i wykonano z uwzględnieniem nowoczesnych rozwiązań techniczno – budowlanych.

Elewacje pawilonów to gabiony wypełnione kamieniem granitowym oraz płyty włóknisto – cementowe w systemie elewacji wentylowanych, z elementami żelbetowymi słupów i widocznych podciągów.

Wnętrza pawilonów A, B i C mają nowoczesny charakter: surowe sufity żelbetowe ze świetlikami i widocznymi instalacjami i posadzki z betonów szlifowanych. Obecnie na terenie schroniska trwają nasadzenia zieleni: 122 drzewa, ponad 400 krzewów, kilkaset bylin i traw. Powstanie też łąka kwietna.

19,5 miliona zł na inwestycję

– Koszt budowy schroniska wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu i nasadzeniami zieleni to ok. 19,5 mln zł –  wyjaśnia Paulina Łątka. – Wykonawcą prac jest firma Adamietz, a roboty budowlane zgodnie z umową zostały zrealizowane w ciągu 24 miesięcy.

Na obecnym etapie trwa procedura uzyskania weterynaryjnego numeru indentyfikacyjnego do prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt dla nowej placówki. Po jej zakończeniu, co najprawdopodobniej nastąpi jeszcze w styczniu,  zwierzęta zostaną przeniesione do swojego nowego lokum.

Kierownik i społeczne organizacje

Z początkiem roku 2023 zostanie też przeprowadzony konkurs na kierownika schroniska dla bezdomnych zwierząt w Szczecinie. Podjęto też rozmowy z przedstawicielami organizacji zajmujących się opieką nad zwierzętami na temat jak najlepszego wykorzystania i przyszłości nowej placówki.

Czytaj więcej

Skomentuj