Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki. Zgodnie z nowymi przepisami, zanieczyszczanie morza przez statki będzie przestępstwem przeciwko środowisku podlegającym sankcjom karnym.

Chodzi o to, aby surowiej karać m.in. za zrzuty do morza oleju lub innych szkodliwych substancji ciekłych, np. chemikaliów.

Te zmiany wynikają z implementacji dyrektywy 2009/123/WE, która wprowadza katalog czynów zabronionych o charakterze przestępczym. Oczekuje się, że sankcje karne będą skuteczniejsze niż sankcje administracyjne lub odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone środowisku. Surowe kary powinny sprawić, że przepisy ochrony środowiska będą lepiej przestrzegane.

Eko lokator Gdansk 300 x 250

W związku z tym w założeniach przewidziano kary za usuwanie ze statku substancji zanieczyszczających – w takiej ilości lub postaci – która może doprowadzić do pogorszenia jakości wody, zagrażać życiu lub zdrowiu wielu osób lub spowodować znaczne zniszczenie morskiej fauny i flory. Założono, że za takie przestępstwo, popełnione świadomie, będzie grozić kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Natomiast osoby działające nieumyślnie będą podlegały: grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2. Kara będzie mogła być nałożona np. na: armatora statku, załadowcę, kapitana lub członka załogi, a także inne osoby fizyczne lub prawne, które mogłyby skorzystać na zanieczyszczeniu wód morskich.

źródło: premier.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj