Główne cele gospodarki osadami ściekowymi w Polsce oraz strategiczne rozwiązania w zakresie suszenia, spalania i współspalania osadów ściekowych w Unii Europejskiej będą tematami obrad Ogólnopolskiej Konferencji Szkoleniowej „Suszenie i termiczne przekształcanie osadów ściekowych”, która odbędzie się w dniach 22-24 września w Łodzi.

"Końcowe unieszkodliwianie osadów ściekowych wciąż pozostaje tematem szeroko otwartym, w którym poszukuje się rozwiązań umożliwiających ekonomiczne i bezpieczne dla środowiska rozwiązanie utylizacji coraz większej ilości wytwarzanych osadów ściekowych. Z dniem 1 stycznia 2013 r. składowanie osadów na wysypiskach odpadów przestanie być możliwe, przyrodnicze zagospodarowanie również coraz częściej napotyka na ekonomiczne, legislacyjne oraz obszarowe bariery. Monospalanie osadów jest wysoko kapitałochłonne jak również nie jest akceptowane społecznie, choć trzeba tu zaznaczyć że w mniejszym stopniu niż spalanie odpadów komunalnych" – twierdzi dr inż. Jurand Bień z Politechniki Częstochowskiej, który będzie jednym z prelegentów podczas wrześniowej konferencji i wygłosi referat o zgazowaniu jako kolejnym kroku w termicznej utylizacji osadów ściekowych. Jego zdaniem stan ten powoduje konieczność poszukiwania nowych rozwiązań lub wykorzystanie istniejących technologii, które przy niższych nakładach finansowych umożliwiałyby znaczną redukcję objętości wytwarzanych osadów, eliminację szkodliwych składników w nich zawartych przy jednoczesnym zachowaniu określonych wymagań środowiskowych.

Podczas konferencji w Łodzi zaprezentowana zostanie m.in. ocena krajowych instalacji w zakresie suszenia i spalania osadów ściekowych, a także rola metod termicznych w strategii zagospodarowania krajowych osadów ściekowych. W trzecim dniu konferencji odbędzie się wyjazd techniczny, podczas którego uczestnicy zwiedzą Grupową Oczyszczalnię Ścieków w Łodzi.

Konferencja ta jest trzecim spotkaniem z cyklu konferencji poświęconej gospodarce wodno-ściekowej. Opiekunem merytorycznym konferencji jest dr inż. Tadeusz Pająk z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Sponsorem generalnym jest Veolia Water Systems Sp. z o.o.

Serwis www.komunalny.pl jest jednym z patronów medialnych Konferencji.

Zgłoszenie oraz plan konferencji
O cyklu konferencji związanych z gospodarką wodno-ściekową


 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj