Nowym sposobem wykorzystania ciepła spalania osadów ściekowych jest wykorzystanie tego odpadu w procesie wytwarzania materiałów budowlanych a konkretnie w procesie wytwarzania sztucznych kruszyw lekkich – przekonuje Elżbieta Uzunow z Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, która jest jednym z prelegentów V Ogólnopolskiej Konferencji Szkoleniowej pt. „Suszenie i termiczne przekształcanie osadów ściekowych” w Kielcach.

– Budownictwo to branża, która zużywa bardzo duże ilości surowców naturalnych, szacuje się, że w krajach UE na potrzeby tej branży przetwarza się do 10 ton materiałów skalnych w przeliczeniu na 1 mieszkańca. Jednocześnie budownictwo ze względu na swoje potrzeby stwarza bardzo duże możliwości w zakresie zagospodarowania odpadów, pod jednym warunkiem, że otrzymany produkt jest jakościowo nie gorszy od produktów otrzymywanych z surowców naturalnych, a więc spełnia wymagania określone w normach europejskich – przekonuje Elżbieta Uzunow. – W  IMBiGS  opracowana została innowacyjna metoda wytwarzania  kruszyw lekkich, w której glinę w  całości zastąpiono odpowiednio dobranymi odpadami, opierając się na założeniu, że można tak połączyć różne odpady o odpowiednich właściwościach, aby otrzymać nowy rodzaj wyrobu budowlanego.

Intensyfikacja branży ściekowej niesie to ze sobą silną potrzebę dyskusji i wymiany poglądów. W związku z tym w dniach od 14 do 16 września w Kielcach odbędzie się V Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa pt. „Suszenie i termiczne przekształcanie osadów ściekowych”. Nie zabraknie prezentacji i dyskusji wszelkiego rodzaju uwarunkowań, od prawnych po finansowo-ekonomiczne czy środowiskowe.

– Tradycyjnie we wrześniu, tym razem w gościnnych Kielcach, spotykamy się ponownie, aby wzajemnie podyskutować na temat szeroko rozumianych uwarunkowań, efektów wdrożenia i kolejnych projektów instalacji przekształcania komunalnych osadów ściekowych. Do udziału serdecznie zapraszam, zarówno naszych stałych Uczestników jak i tych, którzy wybiorą się po raz pierwszy – mówi dr inż. Tadeusz Pająk, Eur Ing z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Opiekun Naukowy Konferencji.

Na konferencję zaprasza organizator –  firma Abrys z Poznania. Serwis www.komunalny.pl jest jednym z patronów medialnych spotkania.

Więcej szczegółów na temat konferencji (wraz z formularzem zgłoszenia do  uczestnictwa) można znaleźć tutaj


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj