Naukowcy z Uniwersytetu Jagiellońskiego opracowali metodę oczyszczania wody za pomocą światła – informuje serwis newsweek.pl.

Naukowcy z Zespołu Nanotechnologii Polimerów i Biomateriałów Wydziału Chemii UJ, kierowanego przez prof. Marię Nowakowską opracowali sposób, który pozwala na ekologiczne i wydajne oczyszczanie wody z toksycznych związków. W swojej metodzie wykorzystują tzw. fotokatalizatory hybrydowe oparte na glinokrzemianach.

Dzięki metodzie opracowanej na UJ szkodliwe substancje mogą się rozpadać pod wpływem światła słonecznego. Fotokatalizator to swego rodzaju pośrednik, który powoduje, że substancja do tej pory nieczuła na światło, zaczyna na nie reagować. Dzięki temu, substancje te mogą ulec m.in. degradacji.

Jak tłumaczy dr hab. Krzysztof Szczubiałka, fotokatalizatory nie rozpuszczają się w wodzie, ale tworzą w niej zawiesinę. Ma to tę zaletę, że po przeprowadzeniu reakcji można je łatwo usunąć, albo same osiadą na dnie zbiornika.

źródło: newsweek.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj