Dzięki metodzie opracowanej na UJ szkodliwe substancje mogą się rozpadać pod wpływem światła słonecznego. Naukowcy z Zespołu Nanotechnologii Polimerów i Biomateriałów Wydziału Chemii UJ stworzyli sposób, który przy wykorzystaniu tzw. fotokatalizatorów hybrydowych pozwala na ekologiczne i wydajne oczyszczanie wody z toksycznych związków.

fotokatalizator, pewnego rodzaju pośrednik powoduje, że substancja do tej pory nieczuła na światło, zaczyna na nie reagować. Dzięki temu, substancje te mogą ulec m.in. degradacji. 

Dotychczasowe sposoby oparte np. na osmozie, adsorpcji, ultrafiltracji, destylacji i fotoutlenianiu mają wiele ograniczeń – przede wszystkim są energochłonne i mają niską wydajność. 

Za to fotokatalizatory hybrydowe nie są toksyczne. Ponadto nie rozpuszczają się w wodzie, ale tworzą w niej zawiesinę – po przeprowadzeniu reakcji można je łatwo usunąć, albo same osiadą na dnie zbiornika. Fotokatalizatorów hybrydowych można używać tam, gdzie produkuje się ścieki zawierające toksyczne związki: np. przemyśle tekstylnym lub w szpitalach. 

Metoda po badaniach laboratoryjnych zostanie poddana próbie m.in. w oczyszczalni.

Źródło: newseek.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj