Ponad 59 mln zł unijnej dotacji przekaże Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej gminie Świętochłowice na poprawę jakości środowiska w okolicy stawu Kalina.

Dotacja skierowana będzie na rewitalizację terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych w rejonie stawu Kalina wraz z przywróceniem jego biologicznej aktywności.

Jeden z kluczowych projektów dotyczących ochrony środowiska na Śląsku pochłonie blisko 70 mln zł i będzie realizowany przez cztery lata, począwszy od przyszłego roku.

Umowę o dofinansowanie ekologicznego przedsięwzięcia Świętochłowic podpisano 31 sierpnia 2017 r. w siedzibie NFOŚiGW, który reprezentował wiceprezes funduszu Roman Wójcik. Ze strony beneficjenta obecni byli prezydent miasta Dawid Kostempski oraz skarbnik miejski Agata Ślęzak.

– To jeden z przykładów przedsięwzięć mających na celu remediację i rekultywację terenów zdegradowanych przemysłowo. Takich zanieczyszczonych miejsc, jak w Świętochłowicach jest znacznie więcej na Śląsku i w całej Polsce. Troską Narodowego Funduszu jest przywracanie tych terenów lokalnym społecznościom zarówno z punktu widzenia przyrodniczego, jak i rekreacyjnego, oszczędzając przy tym inne grunty wartościowe przyrodniczo – podkreślił Roman Wójcik.

Rezultatem zaplanowanych prac ma być oczyszczenie zdegradowanych i zanieczyszczonych terenów w rejonie stawu Kalina, a także odtworzenie biologicznej aktywności tego akwenu. Nastąpi odcięcie wpływu zanieczyszczeń z rejonu hałdy poprzez zastosowanie ścian szczelnych wokół jej podstawy, usunięcie osadu dennego i bioremediacja wód zbiornika dla wyeliminowania możliwości wtórnego zanieczyszczenia gruntu, a także prowadzenie remediacji gruntu z zastosowaniem metod in-situ, bioremediacji i fitoremediacji.

Koncepcja przedsięwzięcia zakłada też posadzenie roślin, budowę ścieżek pieszych i rowerowych oraz obiektów małej architektury, w tym elementów infrastruktury rekreacyjnej związanej z przyszłym przyrodniczym zagospodarowaniem tego terenu.

W rezultacie w Świętochłowicach powstanie ponad 9 hektrów nowej powierzchni biologicznie czynnej, a rekultywacji zostanie poddanych łącznie niemal 10,5 hektara terenu.

Dofinansowanie w wysokości 59 mln zł Świętochłowice otrzymają z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. To projekt, który otrzymał największe wsparcie w ramach drugiego konkursu. Całkowity koszt śląskiej inwestycji oszacowano na ok. 70 mln zł.

Zbiornik Kalina powstał przed I wojną światową, w wyniku osiadania terenu spowodowanego eksploatacją płytko zalegających złóż węgla kamiennego. W tamtym czasie można było w nim łowić ryby. W latach 1928-1939 funkcjonował również ośrodek rekreacyjny z kąpieliskiem.

Do początku lat 50-tych zbiornik był względnie czysty. Obecnie hałda oraz staw wraz z okolicą wyłączone są z użytkowania na skutek zanieczyszczenia ich odpadami składowanymi przez nieistniejącą już spółkę z Chorzowa.

Czytaj więcej

Skomentuj