Szczeciński magistrat wybrał firmę, która oczyści Syrenie Stawy. To kolejny etap prac zmierzających do utworzenia w Szczecinie Ogrodu Botanicznego.

Zadanie wykona Przedsiębiorstwo Usług Hydrotechnicznych RUSIECKI A.J. Rusiecki ze Szczecina. Zakres prac obejmuje m.in.: opróżnienie zbiorników z wody, usunięcie osadów z dna zbiorników (przewidywana ilość osadów do usunięcia wynosi ok. 6650 m3), przebudowę i budowę rowów oraz przepustów, komór łączących, urządzeń regulacyjnych, wylotów. Umowa na wykonie zadania będzie podpisana w ciągu najbliższych dni. Wartość zadania to ok. 2,4 mln zł.

Wykonawca będzie miał 4 miesiące na przeprowadzenie prac. Termin realizacji  zadania uzależniony jest m.in.: od warunków atmosferycznych i spełnienia wymogów formalno-prawnych  koniecznych do rozpoczęcia  inwestycji. Oczyszczanie Syrenich Stawów to kolejny etap działań, w wyniku których w Szczecinie ma powstać Ogród Botaniczny.

W ubiegłym roku wybrano wykonawcę dokumentacji projektowej pt. „Koncepcja i Projekt budowlano-wykonawczy budowy Arboretum na terenie Syrenich Stawów w Szczecinie”.  Zadanie jest realizowane przez konsorcjum szczecińskich firm: Pracownią Projektową Konserwacji Zabytków i Studiem Ha-Art Małgorzata Haas – Nogal. Zgodnie z umową dokumentacja powinna być ukończona w połowie roku.

Na początku października 2010 r. odbyła się publiczna prezentacja koncepcji ogrodu. Obecnie wykonywany jest projekt techniczny.

Teren, na którym jest projektowany Ogród Botaniczny położony jest w rejonie ulic: Międzyparkowa, Poziomkowa, Wincentego Pola. Są tam cztery naturalne, malowniczo usytuowane zbiorniki wodne pn. Syrenie Stawy wkomponowane w bogaty drzewostan. Podjęte działania mające na celu utworzenie Ogrodu Botanicznego w Szczecinie spełnią wieloletnie oczekiwania mieszkańców miasta, środowisk naukowych, organizacji ekologicznych.

Zgodnie z koncepcją do ogrodu będą dwa wejścia: pierwsze północne od ul. Międzyparkowej i sezonowe, południowe od Alejki Poziomkowej. Na odwiedzających czekać będzie wiele atrakcji m.in.: bogate kolejce różaneczników i magnolii, zielona szkoła, budynek dydaktyczny z oranżerią, fontanny napowietrzające stawy. W ogrodzie będą również place zabaw da dzieci, pomosty widokowe, tratwa, którą będzie można pływać po stawie.

źródło: UM w Szczecinie

 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj