Od dzisiaj na terenie gdańskich dzielnic Osowa, Klukowo, Firoga, Rębiechowo, Wzgórze Mickiewicza będzie obowiązywał dualny system segregacji śmieci.

Od początku przyszłego roku programem objęte zostaną: Matarnia, Bysewo, Kokoszki, Karczemki, Kiełpino Górne, Smęgorzyno, Szadółki, Rębowo, Zakoniczyn, Ujeścisko, a od roku 2012 – pozostała część miasta.

Odpady suche trafią na specjalnie wyznaczone kwatery, natomiast odpady mokre niezwłocznie będą przerabiane na kompost. We wrześniu br., po otwarciu nowej sortowni i kompostowni, wszystkie dotychczasowe odpady suche zostaną posortowane do przetworzenia, natomiast pozostały po selekcji balast ostatecznie wróci na kwaterę.

Wprowadzenie segregacji odpadów w gospodarstwach domowych (systemu dualnego) – jest następstwem obowiązujących aktów prawnych – przepisów unijnych, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz prawa lokalnego – Uchwały Rady Miasta Gdańska z dnia 28.02.2008 r. Nr XX/503/2008 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Gdańska z późniejszymi zmianami. Wdrażanie systemu dualnego przez firmy wywozowe jest obowiązkowe.

źródło: gdansk.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj