Doświadczalny system fotowoltaiczny powstał na terenie Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Instalacja będzie produkować prąd na potrzeby laboratorium, a nadmiar przekazywać do krajowej sieci energetycznej.

Według przedstawicieli krakowskiej uczelni zbudowany system fotowoltaiczny cechuje się dużą nowoczesnością. Będzie też znakomitym narzędziem do badań prowadzonych na Wydziale Inżynierii Produkcji i Energetyki.

Jak poinformował PAP w piątek prof. Sławomir Kurpaska z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, w ramach projektu badawczego finansowanego z unijnego Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG) zbudowano system fotowoltaiczny składający się z części stacjonarnej i nadążnej (podążającej za ruchem słońca). Sumaryczna zainstalowana moc paneli odpowiada szacunkowej produkcji energii elektrycznej w ciągu roku na poziomie około 13 tys. kWh.

„W pierwszej kolejności system będzie zasilał urządzenia znajdujące się w laboratorium, a w następnej – inne odbiorniki elektryczne znajdujące się na naszym wydziale. Dzięki umowie z operatorem energetycznym firmą Tauron nadwyżki, jeśli taki powstaną, będą przekazywane do krajowej sieci energetycznej” – wyjaśnił prof. Kurpaska.

System stacjonarny składa się z trzech typów paneli: z krzemu poli i monokrystalicznego oraz modułów cienkowarstwowych wytworzonych w technologii bezkrzemowej (CIGS). W systemie nadążnym natomiast zainstalowano cienkowarstwowe moduły CIGS, które co roku będą wymieniane na pozostałe dwa typy. „Możliwość wymiany poszczególnych paneli w systemie nadążnym stwarza okazję do testowania innych, alternatywnych typów paneli fotowoltaicznych” – zaznaczył naukowiec.

Wszystkie parametry instalacji będą monitorowane i archiwizowane w komputerowym systemie pomiarowym.

Źródło: www.naukawpolsce.pap.pl


 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj