Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej przeprowadził ostatnie testy i odebrał prace czwartego, przedostatniego etapu budowy Informatycznego Systemu Osłony Kraju. Wykonawca, firma Qumak, zakończyła pracę nad wersją pilotażową systemu.

System ISOK jest narzędziem, które będzie stanowiło najobszerniejszy w Polsce zasób wiedzy i informacji o gospodarce wodnej. W ramach projektu przygotowano już większość produktów ułatwiających zapewnienie bezpieczeństwa i zarządzanie ryzykiem, w tym m.in. raport z identyfikacji krajowych systemów informacyjnych, wstępną ocenę ryzyka powodziowego oraz bazę danych obiektów topograficznych (BDOT). Elementem scalającym i zapewniającym wizualizację części z tych produktów jest opracowywany właśnie system informatyczny.

– ISOK jest rozwiązaniem informatycznym, które będzie udostępniało bardzo szeroki zakres informacji nie tylko urzędom i podmiotom gospodarczym, ale również każdemu Polakowi, niezależnie czy korzystał będzie z niego w pracy, czy w domu. Uzyskamy możliwość sprawdzenia podstawowych danych o zagrożeniach powodziowych i atmosferycznych. ISOK ułatwi planowanie w gospodarce wodnej dzięki ułatwionemu dostępowi do uporządkowanej bazy danych, podniesie poziom bezpieczeństwa dzięki bezpośredniemu dostępowi do informacji o zagrożeniach – mówi Klara Ramm Szatkiewicz kierująca projektem ISOK w KZGW.

Idea projektu ISOK powstała w 2010 roku, a jego realizacją zajęło się konsorcjum, w skład którego weszły Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Instytut Łączności, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa oraz Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, który od 2012 roku jest liderem projektu.

Cieszę się, że wykonawcy udało się dochować terminów, które założyliśmy kilka tygodni temu. Musimy jednak pamiętać, że pozytywny efekt nie byłby możliwy bez zaangażowania pracowników Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, pracowników regionalnych zarządów gospodarki wodnej oraz przedstawicieli konsorcjantów projektu – powiedziała Iwona Koza, pełniąca obowiązki Prezesa KZGW.

Czytaj więcej

1 Komentarz

Skomentuj