494 instalacje fotowoltaiczne pojawią się na dachach domów w gminach Dębica i Ropczyce na Podkarpaciu. Jesienią ubiegłego roku rozstrzygnięto przetarg, w grudniu podpisano umowę z wykonawcą, a w lutym rozpocznie się montaż urządzeń. W ramach projektu zainstalowano 68 kotłów na biomasę do ogrzewania budynków. Wartość projektu to ponad 15 mln złotych.

Projekt pod nazwą „Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Gminy Miasta Dębica i Gminy Ropczyce” zakłada budowę instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Miasta Dębica i Gminy Ropczyce.

Jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Jego wartość według wniosku o dofinansowanie ogółem wynosi ponad 15 mln zł, z czego dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej to 10 mln zł.

Na początku stycznia odbyły się spotkania z mieszkańcami Ropczyc – beneficjentami projektu w etapie III – montażu instalacji fotowoltaicznych. Wykonawca omówił przebieg prac, które będą przeprowadzone w najbliższym czasie. Obecnie wykonywane są szkice lokalizacyjne, rozpoczęcie montażu planuje się na drugą połowę lutego.

W Gminie Miasta Dębica zostaną zamontowane 263 instalacje fotowoltaiczne. W Gminie Ropczyce pojawi się ich 231. Łączna wartość tego zadania to 4,9 mln zł.

Projekt ma trzy etapy. Pierwszym z nich były instalacje solarne, a drugim – instalacja kotłów na biomasę.

Czytaj więcej

Skomentuj