W dniach 25-27 listopada 2014 r., już po raz czternasty, odbędzie się największa branżowa konferencja poświęcona informatyce w energetyce. Bieżąca edycja konferencji poświęcona została przede wszystkim zagadnieniu inteligentnych sieci energetycznych.

Przedstawione zostaną uwarunkowania formalno-prawne budowy Smart Grid w Polsce oraz, co najważniejsze, przedstawione zostaną realizowane oraz planowane wdrożenia u poszczególnych Operatorów Systemów Dystrybucyjnych. Swoimi doświadczeniami w tym zakresie podzielą się przedstawiciele: ENERGA-OPERATOR SA, RWE Stoen Operator Sp. z o.o., TAURON Dystrybucja SA oraz PGE Dystrybucja SA. Nie zabraknie także wystąpień przedstawicieli dostawców systemów / rozwiązań informatycznych dla energetyki, a Konferencji towarzyszyć będzie tradycyjnie także wystawa.

Ciekawie zapowiada się wystąpienie przedstawicieli ENERGA OBRÓT SA, którzy zaprezentują już udostępnione dla konsumentów energii elektrycznej wyposażonych w inteligentne liczniki funkcjonalnościach, pozwalających aktywnie wpływać na swój profil zużycia energii oraz wysokość rachunków.

Oprócz zagadnień związanych z inteligentną siecią przedstawione zostaną także inne rozwiązania IT wspomagające pracę przedsiębiorstw energetycznych, m.in.: zarządzanie popytem i rozproszonymi źródłami energii, systemy bilansowania i nadzoru wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej, mobilne aplikacje do zarządzania brygadami pogotowia energetycznego, zarządzanie majątkiem sieciowym, architektura i wymagania wobec systemów telekomunikacyjnych.

Patronat honorowy nad konferencją objęli:
– Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki Pan Janusz Piechociński,
– Prezes Urzędu Regulacji Energetyki Pan Maciej Bando
– Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych Pan Minister Wojciech Wiewiórowski.

Konferencja Systemy Informatyczne w Energetyce SIwE odbywa się nieprzerwanie od 2002 roku. Jest to największe spotkanie przedstawicieli energetyki z dostawcami urządzeń / rozwiązań / systemów informatycznych dedykowanych dla tego sektora gospodarki. W roku 2013 w konferencji uczestniczyło blisko 500 uczestników z blisko 200 firm i instytucji.

W bieżącej edycji konferencji przedstawionych zostanie 39 referatów (15 zaprezentują przedstawiciele energetyki), przeprowadzony zostanie panel dyskusyjny z udziałem przedstawicieli OSD oraz administracji centralnej, a w trakcie konferencji zorganizowana zostanie wystawa rozwiązań IT dla energetyki.

Szczegóły wydarzenia: www.siwe.ptpiree.com.pl


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj