Prawie 700 km jezdni, 300 tys. m kw. chodników i 726 przystanków będzie odśnieżanych podczas najbliższej zimy. Na zimowe oczyszczanie miasto w tym roku przeznacza blisko 8,5 milionów złotych.

Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie zawarł umowy na Zimowe oczyszczanie miasta z firmą Remondis na oczyszczanie lewobrzeżnej części miasta za kwotę 5 296 500,00 zł i firmą MPO na oczyszczanie prawobrzeżnej części miasta za kwotę 1 960 200,00 zł.

Umowy zostały podpisane 8 października i obowiązywać będą do 30 kwietnia 2011.

W umowach na sezon zimowy 2010/2011 dodano III kolejność odśnieżania. W III kolejności ujęte zostały głównie ulice, które podczas ostatniego sezonu zimowego były najczęściej odśnieżane interwencyjnie tj. np. Konopnickiej, Ostrowicka, Szybowcowa. Ulice ujęte w III kolejności powinny być przejezdne w ciągu 12 godzin od momentu ustania opadów śniegu.

Ponadto w tegorocznym sezonie zimowym wykonawcy umów na zimowe oczyszczanie miasta zobowiązani są do wyposażenia pojazdów w GPS. Dzięki aplikacji do obsługi GPS ZDITM będzie mógł na bieżąco śledzić pracę sprzętu.

Stworzona została mapa zimowego oczyszczania miasta, która umieszczona została na stronie internetowej ZDiTM – www.zditm.szczecin.pl, w zakładce ZIMA 2010/2011.

ZDiTM ogłosił postępowania przetargowe na wywóz śniegu z chodników, jezdni i parkingów oraz na ręczne oczyszczanie miejsc parkingowych. Podpisanie umów planowane jest najpóźniej na początku listopada.

źródło: szczecin.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj