W Szczecinie rusza program „Masz ZUŻYTĄ ŚWIETLÓWKĘ? Wrzuć ją do kontenera z tym znakiem”. Pierwsze pojemniki służące do zbierania zużytych świetlówek staną w budynku Urzędu Miasta. Kolejne wkrótce pojawią się w wyznaczonych punktach dostępnych dla mieszkańców.

W ramach programu ElektroEko zobowiązało się do dostarczenia specjalnych pojemników, obsługi systemu zbierana ich zawartości, a także dostarczenia zebranych świetlówek do zakładów zajmujących się odzyskiem.

– Porozumienie podpisane z Elektroeko wpisuje się w ten nurt działań, które mają rozwiązywać problemy związane z odpadami i utrwalać postawy mieszkańców w selektywnej zbiórce odpadów. W Szczecinie staną pojemniki na zużyte świetlówki, pierwsze pojemniki stanęły w budynku Urzędu miasta, kolejne staną na osiedlach, na terenach wspólnot mieszkaniowych – mówił podczas konferencji pasowej Mariusz Kądziołka, zastępca prezydenta Szczecina.

W ramach programu prowadzone będą również działania edukacyjne skierowane do mieszkańców miasta. W tym celu przeprowadzona zostanie akcja informacyjna na łamach mediów, a także rozdawane będą ulotki i rozwieszane plakaty.

W ramach wdrażanego systemu ElektroEko dostarcza pojemniki minimalizujące ryzyko rozbicia oddawanej świetlówki i przeniknięcia trujących substancji do środowiska. Będą one początkowo ustawiane w budynkach Urzędu Miasta, a później na strzeżonych osiedlach, w recepcjach budynków, czy też w siedzibach spółdzielni mieszkaniowych i zarządców nieruchomości.

 – Spółdzielnie mieszkaniowe oraz zarządcy nieruchomości mogą wziąć udział w programie bezpłatnie – mówił Maciej Gąkowski z ElektroEko, koordynator programu. – Zamontowanie kontenerów będzie dużym ułatwieniem dla mieszkańców. Zgodnie z zapisem Ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, elektrośmieci, w tym również świetlówki uznawane są za odpady niebezpieczne, nie można wyrzucać do zwykłych pojemników na śmieci. Muszą być one poddawane selektywnej zbiórce, a następnie przetwarzane w specjalistycznych zakładach. Za wyrzucenie świetlówki do kosza grozi kara grzywny nawet do 5 000 złotych.

Program „Masz ZUŻYTĄ ŚWIETLÓWKĘ? Wrzuć ją do kontenera z tym znakiem” wdrażany jest w największych polskich miastach. Jego organizatorem jest ElektroEko Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego. Zajmuje się ona budową efektywnego systemu zbierania i odzysku elektrośmieci – starego, popsutego lub już niepotrzebnego sprzętu AGD, RTV, IT oraz zużytych świetlówek energooszczędnych.

 Więcej informacji o programie oraz formularz zgłoszeniowy dla Administratorów (Spółdzielnie Mieszkaniowe, Zarządcy Nieruchomości, Wspólnoty Mieszkaniowe) znajduje się na stronie www.zuzyteswietlowki.pl.


 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj