O tym jak może wyglądać podświetlony budynek szczecińskiego magistratu przekonaliśmy się dziś wieczorem. 24 listopada odbyła się prezentacja wybranej koncepcji iluminacji gmachu.

Montaż iluminacji odbędzie się w ramach remontu elewacji urzędu, który rozpocznie się w przyszłym roku. W związku z tym miasto zleciło wykonanie projektu podświetlenia budynku. Jego wykonawcą jest szczecińska spółka Gotyk. W ramach prac firma zobowiązana była do przygotowania trzech wariantów koncepcji iluminacji. Wszystkie propozycje zostały wykonane w oparciu o zalecenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Wybrana koncepcja zakłada oświetlenie zalewowe (tj. oprawy oświetlające elewacje oraz dach budynku w sposób równomierny) oraz dodatkowe podkreślenie światłem istniejących, ciekawych elementów znajdujących się na elewacji (rzeźb, dekoracji, posągów). W wariancie okazjonalnym będzie możliwe wprowadzenie światła kolorowego na wybranym fragmencie elewacji. Zgodnie z koncepcją budynek ma być podświetlony z blisko 500 opraw – 408 ma być rozmieszczonych na gmachu, a 91 w terenie.

Biorąc pod uwagę historyczny kolor elewacji, który po planowanej renowacji budynku zmieni się na ciemnozielony, gra świateł będzie dużo bardziej wyrazista i pozwoli skupić uwagę widza na ornamentach, rzeźbach i innych zdobieniach wykonanych z naturalnego, jasnego kamienia. Wybrana koncepcja iluminacji ma na celu przede wszystkim podkreślenie i uwypuklenie kompozycji architektonicznej budynku.  Projekt oświetlenia został przedstawiony wielowariantowo. W zależności od okoliczności oprawy mogą tworzyć różnorodne efekty świetlne i kolorystyczne. Wersja codzienna, bazująca na białym świetle, stanowi podstawę dla okazjonalnych odsłon oświetlenia. Jedną z możliwości jest zaprogramowanie wbudowanych opraw w taki sposób, aby uzyskać motyw biało czerwonej flagi lub barw Szczecina. 

CCJ 300 x 250

Koncepcja iluminacji całego czworoboku oraz elewacji od strony Al. Papieża Jana Pawła II, Jasnych Błoni oraz Odrowąża została zaprojektowana na bazie oświetlenia zalewowego, zrealizowanego przez naświetlacze usytuowane na dachach i delikatnie rozświetlające wymienione elewacje. Dodatkowo zaproponowano oświetlenie parteru tworzące akcenty w partii cokołowej budynku. Na elewacjach rozświetlono kolumny, elementy wykonane z piaskowca, rzeźby oraz godło miasta. Uzyskane zostało to przez oprawy LED-owe zamieniające kolor według zaprogramowanego wzoru. Oświetlone przejazdy zapewnią bezpieczny przejazd kierowcom i przejście pieszym. Oświetlenie fontann na dziedzińcu zapewni wymogi użytkowe oraz dekoracyjne.

Zgodnie z zaleceniami Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków elementy iluminacji powinna w stopniu możliwie minimalnym ingerować w wygląd budynku i jego otoczenia. WKZ zaleca między innymi równomierne oświetlenie całego budynku i zastosowanie łagodnego, rozproszonego światła w iluminacji.

W przyszłym roku planowany jest początek remontu elewacji urzędu miasta. Pieniądze na ten cel są zarezerwowane w budżecie. Jeszcze w tym roku ma być ukończony projekt budowlany, a następnie wykonawczy. W 2012 r. odbędzie się przetarg na wykonawcę robót i początek prac. W pierwszym etapie, który ma się zakończyć w 2013 roku wyremontowane będą elewacje ścian otaczających pl. Armii Krajowej 1 czyli elewacje Filharmonii, wejścia głównego do urzędu, Biura Obsługi Interesantów. Po zakończeniu prac związanych z remontem budynku wykonany zostanie remont placu.

Remont elewacji i montaż iluminacji to ostatni etap remontu budynku urzędu miasta, który trwa od kilku lat. Do tej pory między innymi wymieniono cały dach, stolarkę okienną, wyremontowano szereg pomieszczeń  i klatki schodowe.  Zmodernizowano piony i węzły sanitarne, wymieniono windy od strony ul. Odrowąża i przy Biurze Obsługi Interesantów. W tym roku zakończyły się prace konserwatorskie portalu ramowego wejścia głównego do urzędu.

źródło: UM w Szczecinie

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj