Reklama

AD1A Forum Recyklingu 2024 [04.07-14.10.24]

Szczecin przystępuje do sporządzania urbanistycznego planu ogólnego

Szczecin przystępuje do sporządzania urbanistycznego planu ogólnego
Bartłomiej Leśniewski
18.06.2024, o godz. 7:54
czas czytania: około 2 minut
0

– Już na najbliższej sesji Rady Miasta zostanie przedstawiona radnym uchwała o przystąpieniu do sporządzania planu ogólnego, który zastąpi obowiązujące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – zapowiada Urząd Miasta Szczecin.

Dalsza część tekstu znajduje się pod reklamą

Reklama

AD 1B DZIAŁKA ecoworki.pl WOOD RECYCLING

“Plan ogólny obejmie obszar całej gminy, z wyłączeniem terenów zamkniętych innych niż ustalane przez ministra właściwego do spraw transportu. Ustalenia w nim zawarte będą uwzględniać uwarunkowania rozwoju przestrzennego gminy” – czytamy w komunikacie szczecińskich władz.

Zaproszenie dla mieszkańców

– Już dziś zapraszamy mieszkańców do aktywnego udziału we współtworzeniu tego dokumentu – mówi Zofia Fiuk-Dymek, dyrektor Biura Planowania Przestrzennego Miasta Szczecin. – Na poszczególnych etapach prac, w wyznaczonych i ogłoszonych terminach, każdy zainteresowany będzie mógł złożyć swoje wnioski, uwagi oraz zabrać głos w organizowanych konsultacjach społecznych – dodaje.

Z uwagi na zakres sporządzanego dokumentu zbieranie wniosków mieszkańców potrwa ok. 2,5 miesiąca (od końca czerwca do ok. połowy września).

– Równolegle, jeszcze w czerwcu zostanie ogłoszony termin pierwszego spotkania informacyjnego na temat planu – dodaje Zofia Fiuk-Dymek. – Zapraszamy! Postaramy się w dostępny i przejrzysty sposób odpowiedzieć na wszystkie pytania.

Po co plan ogólny?

Plan ogólny to dokument planowania przestrzennego stanowiący akt prawa miejscowego i bazę w zakresie ustalania przeznaczenia terenu, określenia sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy w sporządzanych miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego oraz stanowiący podstawę do wydawania decyzji o warunkach zabudowy.

Obowiązkowo będzie ustalał:

  • strefy planistyczne, w tym ich profil funkcjonalny (określenie sposobu zagospodarowania poszczególnych terenów),
  • gminne standardy urbanistyczne (określenie maksymalnej nadziemnej intensywności zabudowy, maksymalnej wysokości zabudowy, maksymalnego udziału powierzchni zabudowy oraz minimalnego udziału powierzchni biologicznie czynnej).

Zawarte w planie ogólnym podstawowe ustalenia urbanistyczne oraz ich odniesienie do wydawanych decyzji o warunkach zabudowy pozwolą na kontynuację polityki rozwoju miasta w sposób zrównoważony i harmonijny tak, jak to zakłada ustawodawca.

W ramach reformy planistycznej każda gmina w Polsce ma obowiązek sporządzić dokument jakim jest plan ogólny, który zastąpi dotychczas obowiązujące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z ustawą, plan ogólny powinien zostać uchwalony do końca 2025 r. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego utraci swoją moc z dniem 31 grudnia 2025 r. Dokument zostanie sporządzony w formie cyfrowej będzie się składał z danych przestrzennych oraz uzasadnienia.

Udostępnij ten artykuł:

Komentarze (0)

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu. Bądź pierwszą osobą, która to zrobi.
Reklama

AD2 NIEBEZPIECZNE [31.05-17.07.24]

Dodaj komentarz

Możliwość komentowania dostępna jest tylko po zalogowaniu. Załóż konto lub zaloguj się aby móc pisać komentarze lub oceniać komentarze innych.

Te artykuły mogą Cię zainteresować

Przejdź do Aktualności
css.php
Copyright © 2024