Zakończył się remont Bulwaru Elbląskiego w Szczecinie. Odnowione nabrzeże jest teraz dostępne dla amatorów żeglugi, mieszkańców oraz turystów.

Bulwar Elbląski był remontowany w ramach projektu „Promenada z widokiem na Odrę – Przebudowa szczecińskich bulwarów”. Modernizacja nabrzeża rozpoczęła się w lipcu 2010 roku. W ramach inwestycji naprawiono bulwar, który do momentu rozpoczęcia inwestycji był wyłączony z eksploatacji i niedostępny dla mieszkańców. Odbudowany bulwar ma teraz charakter nabrzeża postojowego dla jednostek sportowych, turystycznych i białej floty. Bulwar ma bezpośredni dostęp do drogi, co powinno wpłynąć na ożywienie tego obszaru miasta oraz poprawić estetykę terenów położonych wzdłuż Odry.

Wykonawcą inwestycji była firma Energopol – Szczecin. Koszt inwestycji 1,6 mln zł. Obecnie trwa jeszcze rewitalizacja dwóch nabrzeży: Piastowskiego i Gdyńskiego, która zakończy się w listopadzie przyszłego roku.

Na Bulwarze Piastowskim planuje się kompleksowe zagospodarowanie terenu. Przebudowywany będzie odcinek o długości 909.5 m, (od połączenia z Bulwarem Nadodrzańskim do Trasy Zamkowej). W ramach przebudowy wykonana zostanie nowa nawierzchnia. Na nabrzeżu pojawią się między innymi nowe chodniki, ławeczki, kosze na śmieci, infrastruktura niezbędna do obsługi jednostek pływających czyli elementy do mocowania statków – pachoły, oczepy, koła ratunkowe. Podłączone zostaną media: woda, prąd, będzie możliwość odebrania ścieków. W ramach rewitalizacji nabrzeża będą również przeprowadzone prace konserwatorskie elewacji z piaskowca. Po przebudowie Bulwar Piastowski będzie zamknięty dla samochodów.  Bulwar modernizuje gdańska spółka Navimor Invest. Koszt inwestycji to: ok. 18 mln zł. Planowany termin zakończenia prac listopad 2012.

Na Bulwarze Gdyńskim przebudowany zostanie ponad półkilometrowy odcinek po stronie Urzędu Celnego, od Mostu Długiego do Trasy Zamkowej. Nabrzeże zostanie kompleksowo zagospodarowane, zostanie wymieniona nawierzchnia, pojawią się elementy do cumowania jednostek – pachoły, oczepy, koła ratunkowe, teren zostanie uzbrojony w energię elektryczna i wodę. Na bulwarze stanie również bosmanat, w którym będą m.in.: toalety, prysznice, pralnia, itp. Bulwar będzie udostępniony dla osób niepełnosprawnych. Wykonawcą inwestycji jest konsorcjum firm: Energopol – Szczecin i HYDROBUDOWA GDAŃSK S. A. Koszt przebudowy to ok. 11 mln zł. Planowany termin zakończenia prac listopad 2012.

Projekt „Promenada z widokiem na Odrę – Przebudowa szczecińskich bulwarów” jest w 50 procentach dofinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

źródło: szczecin.eu


 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj