Miasto przekazało teren firmie, która w przyszłym tygodniu rozpocznie oczyszczanie Syrenich Stawów. To kolejny etap prac zmierzających do utworzenia w Szczecinie Ogrodu Botanicznego.

Zadanie wykona Przedsiębiorstwo Usług Hydrotechnicznych RUSIECKI A.J. Rusiecki ze Szczecina. Zakres prac obejmuje m.in.: opróżnienie zbiorników z wody, usunięcie osadów z dna zbiorników (przewidywana ilość osadów do usunięcia wynosi ok. 6650 m3), przebudowę i budowę rowów oraz przepustów, komór łączących, urządzeń regulacyjnych, wylotów. Wartość zadania to ok. 2,4 mln zł. Wykonawca będzie miał 4 miesiące na przeprowadzenie prac. Za utrudnienia związane z oczyszczaniem stawów przepraszamy mieszkańców, lubiących spacery w tamte rejony Szczecina.

Oczyszczanie Syrenich Stawów to kolejny etap działań, w wyniku których w Szczecinie ma powstać Ogród Botaniczny. W ubiegłym roku wybrano wykonawcę dokumentacji projektowej pt. „Koncepcja i Projekt budowlano-wykonawczy budowy Arboretum na terenie Syrenich Stawów w Szczecinie”.  Zadanie jest realizowane przez konsorcjum szczecińskich firm: Pracownią Projektową Konserwacji Zabytków i Studiem Ha-Art Małgorzata Haas – Nogal. Na początku października 2010 r. odbyła się publiczna prezentacja koncepcji ogrodu. Obecnie wykonywany jest projekt techniczny. Na obu krańcach projektowanego ogrodu są ustawione kolorowe tablice prezentujące koncepcję zagospodarowania ogrodu.

Unisoft 300 x 250

Teren, na którym jest projektowany Ogród Botaniczny położony jest w rejonie ulic: Międzyparkowa, Poziomkowa, Wincentego Pola. Są tam cztery naturalne, malowniczo usytuowane zbiorniki wodne pn. Syrenie Stawy wkomponowane w bogaty drzewostan. Podjęte działania mające na celu utworzenie Ogrodu Botanicznego w Szczecinie spełnią  wieloletnie oczekiwania mieszkańców miasta, środowisk naukowych, organizacji ekologicznych  a przede wszystkim uatrakcyjnią powyższy teren i wpłyną na poprawę wizerunku miasta.  

Zgodnie z koncepcją do ogrodu będą dwa wejścia: pierwsze północne od ul. Międzyparkowej i sezonowe, południowe od Alejki Poziomkowej. Na odwiedzających czekać będzie wiele atrakcji m.in.: bogate kolejce różaneczników i magnolii, zielona szkoła, budynek dydaktyczny z oranżerią, fontanny napowietrzające stawy. W ogrodzie będą również place zabaw da dzieci, pomosty widokowe, tratwa, którą będzie można pływać po stawie.

źródło: UM w Szczecinie

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj