Miasto przekazało teren firmie, która w przyszłym tygodniu rozpocznie oczyszczanie Syrenich Stawów. To kolejny etap prac zmierzających do utworzenia w Szczecinie Ogrodu Botanicznego.

Zadanie wykona Przedsiębiorstwo Usług Hydrotechnicznych RUSIECKI A.J. Rusiecki ze Szczecina. Zakres prac obejmuje m.in.: opróżnienie zbiorników z wody, usunięcie osadów z dna zbiorników (przewidywana ilość osadów do usunięcia wynosi ok. 6650 m3), przebudowę i budowę rowów oraz przepustów, komór łączących, urządzeń regulacyjnych, wylotów. Wartość zadania to ok. 2,4 mln zł. Wykonawca będzie miał 4 miesiące na przeprowadzenie prac. Za utrudnienia związane z oczyszczaniem stawów przepraszamy mieszkańców, lubiących spacery w tamte rejony Szczecina.

Oczyszczanie Syrenich Stawów to kolejny etap działań, w wyniku których w Szczecinie ma powstać Ogród Botaniczny. W ubiegłym roku wybrano wykonawcę dokumentacji projektowej pt. „Koncepcja i Projekt budowlano-wykonawczy budowy Arboretum na terenie Syrenich Stawów w Szczecinie”.  Zadanie jest realizowane przez konsorcjum szczecińskich firm: Pracownią Projektową Konserwacji Zabytków i Studiem Ha-Art Małgorzata Haas – Nogal. Na początku października 2010 r. odbyła się publiczna prezentacja koncepcji ogrodu. Obecnie wykonywany jest projekt techniczny. Na obu krańcach projektowanego ogrodu są ustawione kolorowe tablice prezentujące koncepcję zagospodarowania ogrodu.

Teren, na którym jest projektowany Ogród Botaniczny położony jest w rejonie ulic: Międzyparkowa, Poziomkowa, Wincentego Pola. Są tam cztery naturalne, malowniczo usytuowane zbiorniki wodne pn. Syrenie Stawy wkomponowane w bogaty drzewostan. Podjęte działania mające na celu utworzenie Ogrodu Botanicznego w Szczecinie spełnią  wieloletnie oczekiwania mieszkańców miasta, środowisk naukowych, organizacji ekologicznych  a przede wszystkim uatrakcyjnią powyższy teren i wpłyną na poprawę wizerunku miasta.  

Zgodnie z koncepcją do ogrodu będą dwa wejścia: pierwsze północne od ul. Międzyparkowej i sezonowe, południowe od Alejki Poziomkowej. Na odwiedzających czekać będzie wiele atrakcji m.in.: bogate kolejce różaneczników i magnolii, zielona szkoła, budynek dydaktyczny z oranżerią, fontanny napowietrzające stawy. W ogrodzie będą również place zabaw da dzieci, pomosty widokowe, tratwa, którą będzie można pływać po stawie.

źródło: UM w Szczecinie

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj