Symbolicznego otwarcia oczyszczalni dokonał prezydent miasta Piotr Krzystek. – Szczecinianie od ponad 30 lat czekali na oczyszczalnię ścieków z prawdziwego zdarzenia – powiedział prezydent.

Olgierd Geblewicz prezes Zakładu Wodociągów i Kanalizacji podkreślił, iż jest to ostatni etap przed oddaniem oczyszczalni do ostatecznego użytku. – Teraz będą trwały próby wszystkich urządzeń w ramach rozruchu technologicznego zapowiadającego zakończenie inwestycji – mówił Geblewicz.

Oczyszczalnia „Pomorzany” to jedna z największych inwestycji tego typu w Środkowej Europie. Ukończenie jej budowy jest kolejnym etapem programu „Poprawa jakości wody w Szczecinie”, realizowanego przy wsparciu funduszy unijnych, którego koszt wynosi 280 mln euro.

źródło: szczecin.eu

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj