Na szczecińskim Cmentarzu Centralnym otwarto ścieżkę botaniczną. Trakt prowadzi do najbardziej interesujących pod względem botanicznym miejsc najstarszej części nekropolii.

Spacer trasą wyznaczoną przez oznakowaną ścieżkę dendrologiczną zapewnia zwiedzenie bardzo interesujących pod względem przyrodniczym zakątków miejsc najstarszej części cmentarza. Ścieżka wskazuje ciekawe, rzadkie gatunki drzew i krzewów o bogatej symbolice, które stanowią tło zabytkowych nagrobków, pomników i obiektów architektury. Wśród nich pochodzące z różnych stron świata odmiany świerków, dębów, jodeł, dekoracyjne cyprysy, różaneczniki, ostrokrzewy, czy wreszcie egzotyczny miłorząb.

Ścieżka rozpoczyna się we wschodniej części cmentarza, przy Bramie Głównej. Jej przebieg jest uzupełnieniem i w części pokrywa się z inną trasą tematyczną na cmentarzu – traktem historycznym (którego otwarcia dokonano w minionym sezonie turystycznym).

Na początku trasy ustawiono główną tablicę informującą o przebiegu ścieżki dendrologicznej oraz o lokalizacji wybranych drzew. Ścieżka prowadzi głównymi alejkami a każdy obiekt warty uwagi oznaczony jest odrębną tablicą zaopatrzona w informację tekstową na temat danego gatunku oraz zdjęcie charakterystycznych jego cech: liścia, kwiatu, owocu i nasiona. Informacja podana jest w dwóch językach: polskim i niemieckim. Wraz z tablicą główną na trakcie posadowiono 33 tablice informacyjne.

Trakty turystyczne wykonano na podstawie projektów przedstawionych przez Zakład Usług Komunalnych. Obie inwestycje sfinansowała Gmina Miasto Szczecin.

źródło: szczecin.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj