1 / 3

W Szczecinie rozpoczął się remont skweru im. Guida Recka znajdującego się przy liceum plastycznym. Prace potrwają do listopada.

W ramach pierwszego etapu prac zostaną przeprowadzone roboty w zakresie budowy linii energetycznych. Po ich zakończeniu park będzie oświetlony. Zanim to jednak nastąpi, istnieje konieczność pielęgnacji zieleni. Planuje się również nowe nasadzenia roślinności. Oprócz tego, skwer zyska

utwardzone alejki i zostaną wybudowane także schody. Mieszkańcy będą mogli korzystać z małej architektury, a więc koszy na śmieci i ławek.

Za realizację zadania odpowiedzialna jest firma J. Rosiek i D. Sobczyński. Koszt zadania to 183 600 zł.

W drugim etapie prac powstaną kolejne schody i alejki. Obecny wykonawca ma za zadanie wyrównać ten teren i obsiać go trawą.

Czytaj więcej

Skomentuj