Komisja konkursowa powołana zarządzeniem dyrektora szczecińskiego Zakładu Usług Komunalnych w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko ogrodnika miejskiego postanowiła nie rekomendować żadnego z kandydatów i ogłosić konkurs ponownie.

O decyzji przesądziły o niej rozmowy z kandydatami, które odbyły się w ubiegłym tygodniu. W ocenie komisji kandydaci nie do końca spełniali wszystkie oczekiwania wobec ogrodnika miejskiego.

Od ogrodnika miejskiego komisja oczekiwała doskonałego przygotowania merytorycznego i jednocześnie posiadania umiejętności niezbędnych na kierowniczym stanowisku w administracji publicznej m.in. znajomości przepisów prawa administracyjnego i prawa zamówień publicznych.

Konkurs ogłoszony został 25 września br. Zgłosiło się 11 kandydatów. Część z nich nie spełniła wymogów formalnych. Do rozmów zaproszono 4 kandydatów. W ciągu miesiąca ogłoszony zostanie kolejny konkurs na stanowisko ogrodnika miejskiego.

źródło: szczecin.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj