Ministerstwo Środowiska zaprasza potencjalnych beneficjentów I osi priorytetowej POIiŚ na szkolenie dotyczące przygotowania wniosków dla projektów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej.

Szkolenie dotyczy aglomeracji powyżej 15 tys. RLM, które będą ubiegać się o dofinansowanie w trybie konkursowym. Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Organizator zapewnia wyżywienie. Dojazd i zakwaterowanie we własnym zakresie. Szkolenie odbędzie się w dniach 12-13 lutego br., w Warszawie, w hotelu Kyriad Prestige, ul. Towarowa 2.

format: pdf rozmiar: 196 KB – Program szkolenia

plik doc – Formularz zgłoszeniowy

format: pdf rozmiar: 196 KB – Mapa dojazdu

Formularz zgłoszenia należy przesłać do dnia 9 lutego br. na numer faksu (0-22) 57 92 629 lub na adres poczty elektronicznej:Iwona.burakowska@mos.gov.pl.

Informacji związanych ze szkoleniem udziela Iwona Burakowska (tel. 0-22 822 49 35) oraz Marcin Górecki (tel. 0-22 823 42 19).

Uwaga! Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o udziale decyduje kolejność zgłoszeń. W ramach jednego projektu można zgłosić maksymalnie 2 osoby. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji listy uczestników.

źródło: ekoportal.pl


 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj