40 osób z całej Europy uczestniczyło w Krakowie w szkoleniu z zakresu transportu miejskiego. Kilkudniowe seminarium odbywało się pod auspicjami Komisji Europejskiej.

Nowe rozwiązania w dziedzinie transportu publicznego w miastach były tematem kilkudniowego szkolenia, które w piątek, 24 kwietnia zakończyło się w krakowskim Magistracie. Wzięło w nim udział ponad 40 uczestników z nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej, państw ubiegających się o akcesję oraz sąsiadujących z UE. „To praktyczne szkolenie było dobrą okazją dla pracowników branży transportu miejskiego do wymiany doświadczeń i rozwoju zawodowych umiejętności w zakresie zrównoważonej mobilności” wskazuje Józefa Kęsek, dyrektor Biura Infrastruktury Miasta, organizatora przedsięwzięcia. Uczestnicy zastanawiali się m.in. nad rozwiązaniami transportowymi dla ludzi o ograniczonej mobilności, kwestią ograniczenia dostępu do centrów miast oraz edukacją społeczną w zakresie tematyki transportu.

Szkolenie, będące częścią europejskiej inicjatywy ELTIS, było finansowane przez Departament Komisji Europejskiej ds. Transportu i Energii.

źródło: krakow.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj