Dobiega końca budowa Centrum Naukowo-Dydaktycznego Wydziału Inżynierii i Kształtowania Środowiska SGGW, tak zwanego Centrum Wodnego.

Prace budowlane rozpoczęły się w październiku ubiegłego roku. Obiekt zostanie oddany do użytku wiosną 2009 roku. Projekt znalazł się na liście kluczowych inwestycji na lata 2007-2013 Programu Operacyjnego „Infrastruktura i środowisko”. SGGW przyznano na budowę centrum 28,86 mln PLN z funduszy UE.

Na powierzchni 1,5 hektara powstaje model rzeki oraz budynek badawczo-dydaktyczny. Obiekt będzie dostępny dla wszystkich. – Tu będzie można przyjść nie tylko z próbkami wody z kranu czy ze studni na działce, aby je przebadać w laboratoriach, ale także na spacer wzdłuż sztucznej rzeki, która będzie płynęła „z gór do jeziora” – mówi prof. dr hab. Alojzy Szymański, rektor SGGW. Na własne oczy będzie można zobaczyć w jaki sposób spiętrza się wodę oraz jakie rośliny rosną wzdłuż rzeki. Będzie to otwarty teren, po którym można swobodnie spacerować. – Woda to światowy problem na najbliższe stulecia, dlatego będziemy badać i uczyć, w jaki sposób ją magazynować i ograniczać zużycie – wyjaśnia profesor Alojzy Szymański.

Centrum Wodne będzie największym krajowym obiektem badawczym zajmującym się problematyką wody, skupiającym laboratoria z rożnych dziedzin. Będzie to także poligon doświadczalny dla naukowców i studentów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Projekt obejmuje budowę i wyposażenie budynku laboratoryjno-dydaktycznego z pracowniami i laboratoriami Katedry Geoinżynierii, Budownictwa i Geodezji, Inżynierii Wodnej i Rekultywacji Środowiska oraz Katedry Kształtowania Środowiska. Centrum Wodne zlokalizowane jest wzdłuż modelu koryta rzeki. W założeniu Centrum będzie składało się z modelu cieku wodnego połączonego ze zbiornikami troficznymi. Całość układu wodnego ma obrazować obieg wody w środowisku. System ten można podzielić na część odwzorowującą zlewnię górską oraz część stanowiącą zlewnię rzeki nizinnej. Odpowiednie ukształtowanie doku ze szklaną ścianą umożliwi zejście w głąb zbiornika wodnego i pozwoli na obserwację rozwoju strefy przybrzeżnej. W Centrum wodnym zostaną również zbudowane i wkomponowane w powierzchniowy obieg wody modele typowych budowli hydrotechnicznych w korytach i zbiornikach.

źródło: SGGW


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj