Reklama

AD1A EGOE [27.03-27.04.24]

Tag: emisja odorów

Łącznie artykułów: 1.

Ograniczanie emisji odorów w świetle europejskich dokumentów referencyjnych

Ograniczanie emisji odorów w świetle europejskich dokumentów referencyjnych

Dokumenty referencyjne BREF/konkluzje BAT, przygotowane przez Europejskie Biuro Zintegrowanego Zapobiegania i Ograniczania Zanieczyszczeń (ang. European Integrated Pollution Prevention and Control Bureau), tworzone są dla różnego rodzaju działalności przemysłowych, w tym również działalności, które wiążą się z emisją do powietrza substancji zapachowych. W krajach członkowskich Unii Europejskiej powinny być one traktowane przez organy odpowiedzialne za wydawanie pozwoleń zintegrowanych jako dokumenty o charakterze wiążącym.

css.php
Copyright © 2024