Reklama

AD1A EGOE [27.03-27.04.24]

Tag: Instytut Ochrony Środowiska-Państwowy Instytut Badawczy

Łącznie artykułów: 2.

"Podręcznik adaptacji dla miast" zaktualizowany

03.10.2023
0

Dbając o najwyższą jakość polityki adaptacyjnej miast, w tym poprawne opracowanie miejskich planów adaptacji do zmian klimatu, w szczególności przy wykorzystaniu wsparcia z programów Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko (FEnIKS) oraz Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej (FEPW), zaktualizowano „Podręcznik adaptacji dla miast” zawierający rekomendacje do przygotowania MPA.

Wiedza nt. zmian klimatu dla najmłodszych

Wiedza nt. zmian klimatu dla najmłodszych

25.10.2021
0

Projekt pn. "Clim Child - co dziecko powinno wiedzieć o zmianach klimatu", podejmie Instytut Ochrony Środowiska-Państwowy Instytut Badawczy, wsparty dotacją finansową z NFOŚiGW. Głównym założeniem przy jego realizacji, będzie uzmysłowienie dzieciom i młodzieży jak ważne jest podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Jednocześnie młodzi ludzie zdobędą wiedzę o zagrożeniach związanych ze zmianą klimatu i sposobach radzenia sobie z nimi, a także o wpływie człowieka na otaczające go środowisko.

css.php
Copyright © 2024